Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Gorffennaf 2010
Ym Mhrestatyn

The Beach

Mewn partneriaeth â
HIDE&SEEK

Cyfarwyddwyr
CATHERINE PASKELL

Crëwyd gan
RHIANNON COUSINS
BETHAN MARLOW
CARL MORRIS

Gêm ryfeddol ar y traeth. Cofiwch pan fyddech chi’n hela am drysor pan oeddech chi’n blant? Wel, mae’n debyg i hynny ond yn well. Anturiaeth ar raddfa enfawr gyda phobl go iawn.

Mae’n dechrau ar lan y môr gyda ras i gwblhau gemau gwahanol. Mae’r ardal wedi’i thrawsnewid yn lle chwarae anferth a byddwch yn cwrdd â chymeriadau, yn datrys posau, yn chwilio am gliwiau ac yn ceisio aros cam o flaen y wardeniaid.

Cwrdd â Charlie
Cwrdd â TJ

Ynglŷn â’r Cynhyrchiad

Ym mis Gorffennaf 2010, cyflwynodd National Theatre Wales gemau cymdeithasol i arfordir Gogledd Cymru. Wedi’i dylunio fel profiad gêm theatraidd ar gyfer oedolion, nod 'The Beach' oedd dod â chenhedlaeth goll Prestatyn yn ôl. Yn y sioe y gwerthwyd pob tocyn ar ei chyfer, roedd grwpiau o 6 chwaraewr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cyfres o gemau corfforol, meddyliol ac ysgogol er mwyn ennill darnau neu elfennau.

Mewn partneriaeth â Hide&Seek, derbyniodd tri awdur yr her o greu profiad gêm gymdeithasol heb ei hail.

Roedd gan y sioe ryngweithiol elfen ar-lein hefyd, gyda gemau, cymeriadau a mwy yn dod yn fyw ar Facebook, YouTube ac ar wefannau eraill. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn trwy edrych ar ein tudalennau cymunedol yma.

Hide&Seek

Roeddem yn gyfrifol am sefydlu gwŷl gemau treiddiol gyntaf y DU, yn Llundain yn 2007, a adwaenir fel y Hide&Seek Weekender erbyn hyn, a gynhelir bob haf ar South Bank Llundain. Rydym yn cynnal y Sandpit, cyfres o ddigwyddiadau ar draws y DU a rhwydwaith ffyniannus o artistiaid, dylunwyr gemau a chwaraewyr, ac rydym yn creu gemau cymdeithasol a phrofiadau chwareus ar gyfer cleientiaid yn y sectorau masnachol, cyhoeddus a diwylliannol.

Mae ein gwerthoedd yn seiliedig ar ein cred bod chwarae, fel thema, ffordd o fod ac offeryn dylunio, yn hanfodol i ddeall sut bydd diwylliant yn datblygu yn yr 21ain ganrif.

hideandseek.net

Ein Partneriaid ar The Beach

Hoffai National Theatre Wales gydnabod cefnogaeth ein partneriaid wrth gynhyrchu The Beach.

Datblygwyd Canolfan Celfyddydau Scala o ganlyniad i lawer o ymroddiad, gwaith caled a dyfalbarhad a haelioni nifer o unigolion a chyrff ariannu. Uchelgais Cwmni Scala Prestatyn yw troi’r ganolfan yn gyrchfan diwylliannol pwysig i Ogledd Cymru.
www.scalaprestatyn.co.uk

Mae Gerddi Gwŷl Traeth Ffrith yn cynnig popeth am ddiwrnod mas difyr i’r teulu - erwau o barcdir gyda mynediad uniongyrchol i’r traeth, wedi’u lleoli rhwng Rhyl a Phrestatyn ar ffordd arfordirol yr A548.
www.ffrithbeachfestivalgardens.co.uk