CLICK HERE TO VIEW IN ENGLISH
 
 
 
 
 
Yn byw yn Sir Benfro?
 
Mae National Theatre Wales yn bwriadu creu cynhyrchiad gyda'ch cymuned, a byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn ystod 2018 i gael eich barn ar sut beth y dylai fod. Er mwyn cymryd rhan a chael gwybod rhagor dewch i'n parti lansio…
 
26 Ebrill _ 19:30
Caffi Pura, Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych y Pysgod SA70 7JD _
 
RSVP
 
Cyswllt _ Robert Price / +44 (0)7491 551 283
 

 
 
Cymru y Wlad yw Ein Llwyfan _
Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau mewn lleoliadau ym mhob cwr o Gymru, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010. Mae'r gweithio ledled y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, dinasoedd a phentrefi, ei straeon anhygoel a'i thalent gyfoethog fel ysbrydoliaeth iddo.
 
 
TEAM yw rhwydwaith amrywiol, byd‑eang NTW o ffrindiau sy'n cydweithio â'r cwmni, yn creu gwaith yn eu cymunedau, yn rhoi adborth i ni am ein sioeau ac yn ein cefnogi ni i wneud penderfyniadau am ein holl waith.
 

 
Ymunwch â TEAM ac fe gewch fynediad i hyfforddiant, tocynnau rhatach, digwyddiadau cymdeithasol a rhwydweithio a llawer rhagor. I ymuno â TEAM a chael gwybod am ragor o ddigwyddiadau ewch i'n cymuned ar-lein _
 
JOIN TEAM
 

 
 
Gyda diolch i…
 
 
nationaltheatrewales.org
 
Hawlfraint © National Theatre Wales
National Theatre Wales / 30 Arcêd y Castell / Caerdydd / CF10 1BW
National Theatre Wales / 30 Castle Arcade / Cardiff / CF10 1BW
Rhif Cofrestredig y Cwmni 6693227 / Rhif Cofrestredig Elusen 127952
Unsubscribe