Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Bethan Marlow

I'm a writer, theatre-maker and multi-platform storyteller. I work very closely with unheard voices on the fringes of our society to create theatrical productions where their voices are heard loudly, honestly and creatively. I do it because I truly believe that art has the power to have a positive impact on people, situations and communities. 

 

Rwy’n awdur, lluniwr theatr ac adroddwr storïau aml-lwyfan. Rwy’n gweithio’n agos gyda’r rhai na chlywir eu lleisiau ar gyrion cymdeithas er mwyn creu cynyrchiadau theatrig lle clywir eu lleisiau’n eglur, yn ddidwyll ac yn greadigol. Rwy’n gwneud hynny gan fo mod yn credu’n gryf bod gan gelfyddyd y grym i gael effaith gadarnhaol ar bobl, sefyllfaoedd a chymunedau.  

 

베단 말로우

저는 작가이고, 연극인이고, 다양한 방식의 이야기꾼입니다. 저는 우리 사회 주변부의 잘 들리지 않는 목소리들을 듣고, 그들의 목소리가 크고 정직하고, 창의적으로 들릴 수 있는 연극을 만듭니다. 제가 이런 작업을 하는 이유는 예술이 사람과 사건, 그리고 커뮤니티에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 힘을 가지고 있다고 진심으로 믿기 때문입니다.