Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Charlotte Lewis

I’ve witnessed such powerful drama within challenging conversations I have had with my family, friends and strangers. The art I make hopes to theatrically mirror that excitement I experience- celebrating the accidental poetry and philosophy from those who believe their words to be simply pedestrian or mundane. Excavating the extraordinary.

 

Rwyf wedi bod yn dyst i ddramâu grymus o fewn sgyrsiau heriol yr wyf wedi eu cael gyda’m teulu, gyda chyfeillion a dieithriaid. Mae’r celfyddyd rwy’n ei greu, rwy’n gobeithio, yn adlewyrchu’r cyffro hwnnw rwy’n ei brofi – o ddathlu’r farddoniaeth ddamweiniol a’r athroniaeth sydd yn ngeiriau’r rheini sy’n credu bod eu sylwadau yn rai di-nod, bob dydd. Dad-orchuddio’r rhyfeddol.

 

샬롯 루이스

저는 가족들과 친구들, 그리고 낯선 사람들의 멋진 대화 속에서 대단한 힘을 지닌 드라마를 보아왔습니다. 제 작품들이 제가 경험하는 이런 흥분을 잘 보여줄 수 있기를, 그리고 자신들의 말이 그저 평범할 뿐이라고 믿고 있는 사람들이 보여주는 우연한 시와 철학을 한껏 드러내기를 바랍니다. 특별함을 발굴해내는 거죠.