Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Elgan Rhys

I’m a bilingual (Welsh and English) devisor, performer and writer. Through a multidisciplinary process I explore personal experiences and the human condition, questioning and celebrating our actions and the emotional consequences. The arts for me, is a platform for us to discuss our universality within a shared experience.

 

Rwy’n ddyfeisiwr, perfformiwr ac awdur dwy-ieithog (Cymraeg a Saesneg). Trwy broses aml-ddisgyblaeth rwy’n archwilio profiadau personol a’r cyflwr dynol, gan gwestiynu a dathlu ein gweithredoedd a chanlyniadau emosiynol rheini. Mae’r celfyddydau i mi yn lwyfan i ni drafod yr hyn sy’n gyffredin i ni o fewn profiad ar y cyd a rennir gennym.

 

엘간 라이

저는 두 개의 언어를 사용하는 디바이저, 퍼포머, 작가입니다. 다학제적 과정을 통해서 개인적인 경험과 인간의 조건을 탐구하고, 우리 행위와 감정의 결과들에 질문을 던지고 기념합니다. 저에게 있어서 예술은 우리가 공유하는 경험 안에서 보편성을 이야기하기 위한 플랫폼입니다.