Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Hong JungAh

To me communication means a lot. To realize the value of communication I meet, love, and dream. In that distinction, life is becoming art.

 

I mi mae cyfathrebu yn golygu cryn dipyn. Er mwyn deall gwerth cyfathrebu rwy’n cwrdd, yn caru ac yn breuddwydio. Yn yr hynodrwydd hynny daw bywyd yn gelfyddyd.

 

홍정아

나에게 소통은 소중한 가치이다. 그 가치를 실현 하기위해 나는 만나고 사랑하고 꿈을꾼다. 그 특별함 안에서 일상이 예술이 되어간다.