Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Im Minyung

Minyung Im works with photography, video and performance in collaboration with migrant workers in South Korea and Korean diaspora, exploring the phenomenon of migration and its human consequences.

Mae Minyung Im yn gweithio ym meysydd ffotograffiaeth, fideo a pherfformio mewn cyd-weithrediad â gweithwyr mudol yn Ne Corea ac ymhlith y diaspora Coreaidd, gan archwilio ffenomen mudo a’i ganlyniadau dynol.

임민영

임민영은 이주 현상에 관심을 갖고 한국의 이주 노동자, 고려인, 탈북민 등과 함께 사진, 영상, 퍼포먼스 작품을 만들어 왔다.