Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Liara Barussi

'Connection is at the heart of what I do...'

Storytelling and creative expression through the narrative of movement. My practice is about artistic and personal empowerment. Collaborative work that pushes the language of dance to new, deeper levels - exploring the edges of possibility to create experiences that connect, inspire and empower.

 

'Cyswllt sy’n ganolog i’r hyn a wnaf...'

Adroddiad storïau a mynegiant creadigol trwy naratif symud. Mae fy mhwyslais ymarferol ar rymuso personol a chreadigol. Gwaith cydweithredol sy’n gwthio ffiniau iaith dawns i lefelau newydd, dyfnach – archwilio cyrion posibiliadau er mwyn creu profiadau sy’n cysylltu, ysbrydoli a grymuso. 

 

리아라 바루시

제 작업에서 가장 중요한 것은 관계를 형성하는 것입니다. 움직임의 서사를 통해 스토리텔링과 창조적 표현을 하죠. 저의 작업은 예술적, 개인적 힘에 관한 것입니다. 협동은 춤의 언어를 한계점에서 더 깊고 새로운 단계로 밀어붙여 관계, 영감, 그리고 활기를 창조해 낼 수 있는 가능성을 탐구하게 해줍니다.