Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Owen G. Parry

I work across theatre, live art, installation, moving image and writing, exploring subjects including gay sex, biopolitics, fandoms, online cultures and Yoko Ono! I use performance to ask questions, to heal, to subvert power structures, and to imagine other more-pleasurable ways of living or just being together.  owengparry.com | fanriot.tumblr.com

Rwy’n gweithio ar draws meysydd theatr, celfyddyd fyw, gosodiadau, delweddau symudol, ac ysgrifennu, gan fynd i’r afael â phynciau megis rhyw hoyw, bio-wleidyddiaeth, bod yn ffan, diwylliannau ar-lein a Yoko Ono! Rwy’n defnyddio perfformio i holi cwestiynau, i iachau, i danseilio strwythurau grym ac i ddychmygu ffyrdd gwell, mwy pleserus o fyw, ynteu o fod gyda’n gilydd.  owengparry.com | fanriot.tumblr.com

오웬 페리

저는 동성애, 생명정치, 팬덤(fandom), 온라인 문화, 그리고 오노 요코를 비롯한 여러 주제들을 탐구합니다. 그리고 연극, 라이브 아트, 설치, 무빙 이미지, 그리고 글쓰기 작업을 하고 있습니다. 질문하고 치유하고, 권력 구조에 도전하기 위해, 그리고 더 유쾌한 혹은 그저 함께하는 삶을 상상하기 위해 작업합니다.