Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Thomas Williams

I create installations that invite audiences to play, make and collaborate. Using light and sound my works revolve around participatory elements that empower audiences to shape and perform their surroundings. I’m particularly interested in the social aspects of music making in creating spaces that promote encounters among groups of people.

 

Rwy’n creu gosodiadau sy’n gwahodd cynulleidfaoedd i chwarae, i greu ac i gydweithio. Gan ddefnyddio goleuni a sain, mae fy ngweithiau yn ymwneud ag elfennau ar gyfer cymryd rhan, sy’n grymuso cynulleidfaoedd i roi siâp a pherfformiad i’w cynefin. Rwy’n diddori yn arbennig yn nodweddion cymdeithasol creu cerddoriaeth wrth lunio gofod sy’n hyrwyddo cysylltiadau ymhlith grwpiau o bobl.