5 munud gyda… Shweta Patil - National Theatre Wales

5 munud gyda… Shweta Patil

Mawrth 16, 2021

Dal i fyny ag aelod newydd o Banel TEAM, Shweta Patil.

Mae Shweta yn “enaid artistig yn sownd mewn gweithiwr technoleg proffesiynol” – peiriannydd meddalwedd sydd wrth ei bodd ag actio a dawns glasurol Indiaidd. Mae hi’n rhedeg ei sianel YouTube ei hun yn ei mamiaith o’r enw Marathi (a siaredir yn nhalaith Maharashtra yn India).

 • Beth wnaeth eich ysbrydoli i ymuno â’r Panel TEAM?

Pan ddes i wybod am banel TEAM a bod aelodau TEAM yn arweinwyr yn y gymuned ac yn creu, perfformio a threfnu. Mae’r cysyniad hwn ei hun yn ysbrydoledig, byddai’n fy helpu i ddod o hyd i fy hun eto.

 • Beth sy’n eich cyffroi fwyaf am weithio gyda NTW?

Gallaf gyfrannu fy marn lle mae o bwys. Rwy’n hoffi theatr a llwyfan, sy’n gysylltiedig â NTW. Roeddwn bob amser eisiau bod yn gysylltiedig â’r theatr ond ar ôl gadael India, nid oeddwn yn siŵr sut y gallwn gyfrannu at theatr Cymru, a dyna pam mae NTW yn lle gwych i weithio.

 • Pa wahaniaeth ydych chi’n gobeithio ei wneud yn NTW?

I ddweud y gwir, gan fy mod yn aelod newydd nid wyf yn gwybod yr amrywiaeth o bethau y mae NTW eisoes yn eu gwneud, ond hoffwn weld mwy o ddigwyddiadau a fyddai’n helpu i godi iechyd meddwl y bobl, nid yn unig ar ôl y pandemig neu oherwydd y pandemig, ond i’r bobl hynny sy’n sownd gartref oherwydd salwch eu partner.

 • Beth hoffech chi i’n cynulleidfaoedd ei wybod amdanoch chi?

Wel, dwi’n enaid Indiaidd sy’n byw yng Nghymru ers ychydig flynyddoedd bellach. Rwy’n caru Cymru a phobl Cymru. Gallaf ddefnyddio fy ngwybodaeth a’m persbectif o gelf Indiaidd i ddysgu a chyfrannu at theatr Gymreig.  Rwy’n caru diwylliant Prydeinig ac rwy’n ceisio dysgu ac addasu ynddo gan fod diwylliant yn beth sy’n fy nenu. Rwy’n flogiwr sy’n ceisio siarad am y DU yn fy mamiaith, o’r enw Marathi. Enw fy sianel YouTube yw – Marathi Mulgi in UK, ac mae ganddi 4.1k o danysgrifwyr ar hyn o bryd.

Rwy’n berson sy’n ceisio dod â’r gymuned ynghyd, ac oherwydd hynny rwyf wedi ceisio dathlu Diwali gyda fy ffrindiau yn Felinheli yn 2017.

Rwy’n fyfyriwr ar ffurf ddawns Indiaidd glasurol o’r enw – Kathak.

 • Beth yw eich profiad theatrig mwyaf cofiadwy?

Pan ymwelais ag Ewrop am y tro cyntaf, roeddwn yn chwilfrydig am yr Opera, mynychais hi yn Budapest pan oeddwn yn fyfyriwr. Roedd yn berfformiad trawiadol! Perfformiwyd Madam Butterfly gan opera gwladwriaeth Hwngari. Roedd caneuon Eidaleg a’r cyflwyniad cyffredinol yn newydd i mi ond roedd yn berfformiad cwbl swynol.

 • Beth yw eich hoff le yng Nghymru a pham?

Ar gyfer gwyliau mewn dinas rwy’n hoffi Caerdydd, mae’n gyfleus ond yn ddinas fwy. Er harddwch gwledig, rwyf wrth fy modd â thraeth Niwbwrch yng Ngogledd Cymru. Dwi’n hoff iawn o Ogledd Orllewin Cymru gan fod ganddi fynyddoedd a môr hyfryd 🙂

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon