5 munud gyda… Steffan Donnelly - National Theatre Wales

5 munud gyda… Steffan Donnelly

Mawrth 9, 2021

Dal i fyny ag un o’n hymddiriedolwyr mwyaf newydd, y gwneuthurwr theatr dwyieithog Steffan Donnelly.

Mae Steffan yn wneuthurwr theatr, awdur ac actor dwyieithog o ogledd Cymru. Mae’n Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Invertigo, ac yn aelod o Dasglu Llawrydd Cymru, Freelancers Make Theatre Work a Chyngor Creadigol Globe Shakespeare. Mae hefyd yn ymddiriedolwr Cyswllt Celf ac yn Gydymaith Celfyddydau gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

 • Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddod yn ymddiriedolwr?

Rwyf am ddod â phersbectif actor a gwneuthurwr theatr llawrydd i lywodraethiant, er mwyn helpu i lunio prosesau a phrosiectau. Yn fy ngwaith ar Dasglu Llawrydd Cymru, dadleuais dros gael rhagor o weithwyr llawrydd ar fyrddau, felly roeddwn i’n meddwl y dylwn gefnogi fy ngeiriau trwy weithredu!

 • Beth sy’n eich cyffroi fwyaf am weithio gyda NTW?

Ystod a maint gwaith NTW, ac archwilio sut y gall amrywiaeth eang o bobl o bob rhan o Gymru ymgysylltu ag ef a dylanwadu arno. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at ddod i adnabod y tîm a chefnogi eu cynlluniau!

 • Pa wahaniaeth ydych chi’n gobeithio ei wneud yn NTW?

Rwy’n credu y gall diwylliant chwarae rhan fawr yn ein hadferiad o’r pandemig Covid-19, ac rwy’n angerddol am botensial prosiectau creadigol i sbarduno trafodaethau a grymuso pobl. Fe wnaeth y pandemig daro gweithwyr llawrydd yn galed, a datgelu cwestiynau brys ynglŷn â sut mae’r sector theatr yng Nghymru yn cael ei drefnu, yn enwedig o ran cydraddoldeb a hygyrchedd. Rwy’n gobeithio blaenoriaethu’r materion hyn yn ogystal â chefnogi’r tîm i ddatblygu ffyrdd o wasanaethu cymunedau ledled Cymru.

 • Beth ddylen ni ei wybod amdanoch chi?

Rwy’n actor / cyfarwyddwr / awdur o Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ac rwy’n credu ym mhotensial theatr yng Nghymru a’r dalent greadigol a thechnegol anhygoel sydd yma. Hoffwn i theatr fod ag ystyr i bawb yng Nghymru, fel dihangfa neu i archwilio gwahanol syniadau.

 • Beth yw eich profiad theatrig mwyaf cofiadwy?

Mynd ymlaen yn rhy gynnar mewn perfformiad drama amatur o ‘We Will Rock You’ yn Theatr Gwynedd (lle mae Pontio bellach yn sefyll) – a thorri ar draws golygfa rhywun arall yn ofnadwy. Gwnaed y cylch yn gyflawn flynyddoedd yn ddiweddarach pan gefais ran fach yn ‘Bohemian Rhapsody’ a’r tro hwn fy olygfa i gafodd ei thorri.

 • Beth yw eich hoff le yng Nghymru a pham?

Ynys Llanddwyn. Ar gyfer y nofio, tirweddau epig, a’r ciw hufen iâ hir.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast