Adran Gynhyrchu - National Theatre Wales

Adran Gynhyrchu

Rydym yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i ymestyn ein cyrhaeddiad rhyngwladol yn yr holl feysydd hyn – teithio ein gwaith, ymgymryd â chomisiynau newydd, datblygu artistiaid a chomisiynu cwmnïau rhyngwladol. Rydym hefyd yn teithio ar draws y byd, gan rannu modelau gyda chwmnïau ac asiantaethau eraill sydd â diddordeb, fel ni, mewn theatr sy’n gweithio mewn ffyrdd newydd gydag artistiaid, lleoedd a phobl.

Os oes gennych ddiddordeb yn NTW a’i waith, byddem yn mwynhau clywed gennych. Cysylltwch â: Lisa Maguire, Cynhyrchydd Gweithredol +44 (0)29 2035 3070  lisamaguire@nationaltheatrewales.org

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast