Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020

Unwaith eto, bydd BBC Cymru Wales, National Theatre Wales a BBC Writersroom Cymru yn cydweithio i ddod o hyd i Awdur Preswyl nesaf Cymru

Yn 2020, bydd BBC Cymru Wales, National Theatre Wales a Writersroom Cymru yn dod ynghyd i chwilio am Awdur Preswyl nesaf Cymru.

Mae’r cynllun mawreddog hwn a grëwyd yn 2019 wedi’i lunio i ddatblygu ac i gefnogi dawn ysgrifennu Cymru.
Mae’r menter yn rhoi’r cyfle i’r awdur buddugol fireinio ei grefft dros bortffolio o gyfryngau sy’n cwmpasu sgriptiau llwyfan, sain a sgrin. Yn ystod eu cyfnod preswyl o flwyddyn, byddant yn treulio chwe mis yn gweithio gyda’r BBC, gan cynnwys BBC Studios, ac yna chwe mis yn gweithio gyda National Theatre Wales. Byddant hefyd yn derbyn cymorth ariannol. Byddant yn cael gofod i ysgrifennu ynddo, mynediad at arbenigedd y diwydiant a chefnogaeth i ddatblygu eu syniadau a’u dawn.

Bydd yr Awdur Preswyl yn derbyn cydnabyddiaeth darlledu gan y BBC ar ffurf comisiwn drama i BBC Radio 4.

Eleni, gall yr awduron gyflwyno sgriptiau sydd heb gael eu cynhyrchu o’r blaen mewn unrhyw gyfrwng ynghyd â chynnig syniad am ddrama sain. Bydd yr awduron yn cael eu beirniadu ar eu dawn ysgrifenedig ynghyd â gwreiddioldeb grymus syniad eu drama sain.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un dros 18 sy’n gallu cynrychioli diwylliant Cymru yn ddilys (er enghraifft efallai eich bod yn dod o Gymru, wedi byw yma neu weithio yma).

Bydd y cyfnod cyflwyno ar agor i ymgeiswyr o ddydd Llun 10 Chwefror tan ddydd Llun 11 Mai. Mae’r cynllun ar gyfer sgriptiau Saesneg a byddant yn cael eu rheoli gan dîm BBC Writersroom Cymru.

I gael rhagor o fanylion, edrychwch ar y wefan bbc.co.uk/writersroom/wales

Yr awdures Rhiannon Boyle, a anwyd yng Nghaergybi, enillodd gwobr Awdur Preswyl Cymru am y tro gyntaf. Ar ôl ennill yn 2019, dywedodd Rhiannon: “Mae ennill Awdur Preswyl Cymru 2019 wedi bod yn wych hyd yma. Mae wedi agor llawer o ddrysau ac mae wedi arwain at lawer o gyfarfodydd a chyfleoedd cyffrous. O ddatblygu syniadau dramâu teledu gyda BBC Studios, i gael mentoriaeth gan yr awdur sefydledig Matthew Hall, a derbyn hyfforddiant drama diddorol a thrylwyr. Ar ôl blynyddoedd o ysgrifennu, dyma’r hwb roeddwn ei angen i sefydlu fy ngyrfa lwyddiannus yn ysgrifennu ar draws yr holl lwyfannau yma yng Nghymru a thu hwnt.”

Bydd sgript Rhiannon ‘Safe From Harm’ sydd wedi ennill gwobrau yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio 4 yn 2020.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: v“Mae menter Awdur Preswyl Cymru yn rhoi cyfle unigryw i sgriptwyr ddatblygu eu crefft a chael eu gwaith wedi’u cynhyrchu. Hefyd, mae’n gyfle i BBC Cymru, National Theatre Wales a BBC Writersroom i ddathlu sgriptwyr gorau Cymru ac i chwilio am ddoniau newydd. Nawr yn ail flwyddyn y gystadleuaeth, rydym yn chwilio am awduron sy’n gallu dweud straeon gwreiddiol a gafaelgar am Gymru.”

Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales: “Roedden ni wrth ein boddau gyda’r amrywiaeth o waith gwych a gyflwynwyd llynedd ym menter gyntaf Awdur Preswyl Cymru. Felly, rydyn ni’n hynod gyffrous i weld beth fydd yn cael ei gyflwyno eleni.

“Eleni, rydyn ni’n chwilio am yr un safon uchel. Sgriptiau gwreiddiol sydd wedi’u hysgrifennu ag angerdd, dychymyg ac yn argyhoeddiad, a fydd yn ennyn diddordeb y cynulleidfaoedd i fyd personol dweud stori’r awduron. Rydyn ni eisiau annog awduron i fod yn fentrus, yn uchelgeisiol ac yn arbrofol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddarllen eich sgriptiau.

“Unwaith eto, mae National Theatre Wales yn falch o gydweithio â BBC Cymru Wales a BBC Writersroom Cymru ar y fenter Awduron Preswyl 2020 sy’n cefnogi, yn datblygu ac yn dod o hyd i’r genhedlaeth nesaf o awduron yng Nghymru.”

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast