Gwersylloedd NTW - National Theatre Wales

Gwersylloedd NTW

Ar gyfer pwy y mae?

Mae NTW Camps ar gyfer pobl anturus, hael a chydweithredol. Mae ar gyfer artistiaid sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd gydag artistiaid eraill, yn aml o ddisgyblaethau eraill ee theatr, coreograffi, ysgrifennu, celfyddyd fyw, gosodiadau, dylunio a digidol

Beth ydyn nhw?

Mae NTW Camps yn gyfnodau preswyl dwys, wedi’u dylunio a’u curadu gan NTW sy’n dod â phobl amrywiol â gwahanol lefelau o brofiad ynghyd, o ystod o gefndiroedd artistig a diwylliannol, gan gynnwys cyfranogwyr rhyngwladol.

Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle a’r rhyddid i archwilio syniadau ac arbrofi, gan ganolbwyntio ar greu syniadau newydd ar gyfer perfformio a chydweithredu annisgwyl.

Bob blwyddyn, bydd ffocws a lleoliad y cyfnod preswyl yn wahanol.

Gwersylloedd NTW

  • Springboard 2021
  • Dinner With My Neighbours
  • Dewis y Distaw / Choosing the Silence
  • Common Ground
  • Bloom
  • What Happens When Memory Dies
  • Back to the Land
  • Of the Earth
  • Decolonising Faith: Rituals For an Emancipated Futures
  • Datod/Unravel
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast