Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru

Gorffennaf 8, 2020

Caiff Go tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed, sengl ddwyieithog elusennol, wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Carys Eleri a’i chyd-ysgrifennu a’i chynhyrchu gan Branwen Munn, ei rhyddhau ar ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf.

Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed oedd yr uchafbwynt emosiynol i’n Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees ddiweddar, dathliad o gerddoriaeth, dawns a straeon yn nodi heuldro’r haf, a grëwyd gyda phobl Sir Benfro.

Ysbrydolwyd Carys i ddechrau ysgrifennu’r gân y llynedd, wrth ddod i delerau â’i galar am ei thad a gollodd yn drasig yn ystod cyfnod perfformio ei sioe ‘Lovecraft’ yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2018.

Trwy gydol 2019 – blwyddyn hynod brysur o deithio – gwelodd Carys y byddai’n talu sylw i’w hemosiynau ei hun pan yn ôl yn ei chartref teuluol, a phan sylweddolodd ei bod bellach yn gyfrifol am ardd doreithiog ei thad, roedd wrth ei bodd yn gofalu amdani, gan ei bod yn dod â hi yn agosach ato ef yn ogystal â chynnig llonyddwch mewnol. Rhannodd y ddau ohonynt gariad at y ddaear a phryder mawr am yr amgylchedd.

Roedd y gân yn eistedd yn berffaith yn ein Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees, sef dathliad o le pobl ym myd natur lle chwaraeodd Carys rôl Olwen, Duwies yr Haul. Dyma oedd y cyfle perffaith i’r gân gael ei gwireddu’n llawn a’i chynhyrchu o bell gyda’i chydweithiwr tymor hir, Branwen Munn.

Mae’r trac yn cael ei ryddhau yn awr i godi ymwybyddiaeth o waith Maint Cymru, sy’n annog pobl Cymru i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gymryd camau cadarnhaol syml. sizeofwales.org.uk/cy

Cafodd prif nod Maint Cymru – diogelu fforestydd glaw o faint Cymru – ei wireddu yn 2013, ac felly maent wedi cynyddu eu cenhadaeth ac maent am ddyblu’r gwaith da hwnnw drwy ddiogelu fforestydd glaw ddwywaith maint Cymru. Maent yn codi ymwybyddiaeth yn bennaf o newid yn yr hinsawdd drwy addysg, a gan yr oedd tad Carys, David, yn athro balch, a oedd yn gwerthfawrogi dysgu a mor hoff ohono, mae hon yn ffordd addas iawn o’i gofio.

Mae’r gân hon yn arddangos llais grymus Carys ac mae’n llawn hiraeth – galwad gan natur i bobl i wrando a siarad â’r gwenyn cyn i’r ddaear yr ydym yn ei hadnabod gael ei dinistrio am byth – teimlad sy’n rhedeg drwy gydol Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees, a leolwyd yn Sir Benfro ac a gyd-grëwyd gan Naomi Chiffi, Almir Koldzic, Gavin Porter a Julia Thomas.

Mae’r ymadrodd Cymraeg ‘Dod nôl at fy nghoed’  fel dywediad yn golygu dychwelyd i gyflwr meddwl cytbwys. Ers y cyfnod cloi, mae cynifer o bobl wedi rhannu eu profiadau o ddod o hyd i gysylltiad â natur ac mae’r gân hon yn fyfyrdod ysbrydol a chalonogol o’r cyfnod hwn, pan rydym wedi gallu ystyried beth sydd bwysicaf i ni, gan feddwl am ein perthynas ein hunain â’r byd naturiol o’n cwmpas ac â’n gilydd, fel cymuned.

Mae’r fideo sy’n cyd-fynd â’r gân yn cynnwys lluniau arbennig o dirwedd Sir Benfro gan Wayne Boucher a Di Ford, ynghyd ag animeiddiadau hardd gan Gemma Green Hope. Mae’n deyrnged i’r prydferthwch sydd o’n hamgylch ni yma yng Nghymru.

Meddai Carys, “Hoffwn estyn fy niolch dwysaf i bob person dan sylw am gytuno i adael i’w celfyddyd ddisgleirio drwy’r gân hynod bersonol hon ac i dîm NTW am y cyfle gwych.” Mae hi’n gobeithio rhyddhau EP erbyn diwedd y flwyddyn gyda Branwen, sy’n archwilio ei meddyliau a’i phrofiadau o alar trwy gasgliad o ganeuon grymus a theimladwy y mae hi wedi eu hysgrifennu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Bydd y fideo yn cael ei rhyddhau ar AM ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf a bydd y trac ar gael i’w brynu, ei ffrydio, a’i lawrlwytho ar eich hoff lwyfan cerddoriaeth.

Blogiau

 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
 • Gorffennaf 30, 2020
  Mae fy mhrofiad gyda National Theatre Wales wedi bod yn ysbrydoledig.
 • Gorffennaf 24, 2020
  “Peidiwch â phoeni, os aethoch chi ar goll neu os wnaethoch golli pethau – fe maen nhw’n dweud does dim ffyrdd yn yr awyr.”
 • Gorffennaf 21, 2020
  “Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.”
 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast