Castio STORM.3

Chwefror 16, 2019

Helo!

Rwy’n llawn cyffro i rannu cast cyntaf ein tymor 2019 gyda chi! Byddant yn gweithio ar STORM 3: Together and Alone. Mae’r Storm Cycle yn set o sioeau arbrofol. Rwyf wrth fy modd â’r syniad hwn felly dyma ychydig amdano.

Mae’r Storm Cycle yn syniad gan Pearson / Brookes ac yn dychmygu theatr sy’n addas ar gyfer amseroedd tymhestlog. Corff o waith mewn sawl rhan, yn ymwneud â’r gwirionedd a thystiolaeth. Mae pob storm yn arbrawf theatrig â ffurf ac yn ddigwyddiad annibynnol. Meddyliwch am y tywydd yn chwyrlïo uwchben, yn magu nerth, yn dod i rym mewn gwahanol leoliadau, yn gynddeiriog ac yn taranu, yna’n pallu, yn tawelu’n furmur pell tan y rhan nesaf. Mae’n siarad am y sŵn cymdeithasol-wleidyddol yr ydym yn byw ynddo; mae tanau gwyllt a phenboethiaid, ffiniau wedi’u chwalu gan lanw cynyddol, ffyrnigrwydd, llifogydd, ymadroddion bachog, abwyd clicio, gofod diogel, y pwysau sy’n adeiladu, clecian a thorri. Mae’r awyrgylch yn teimlo’n gyfnewidiol ac yn arwyddocaol. Ond efallai nad yw’n ddim byd newydd.

Ar gyfer STORM 1: Nothing Remains the Same, cafodd cynulleidfaoedd eu taflu i dywyllwch llwyr yn y Pafiliwn Bont enfawr. Roedd y testun yn ailgread prydferth o ddau lyfr cyntaf Metamorphoses Ovid. Mewn clustffonau, cymerodd Mike Pearson y cyntaf, sef Chaos & Creation ac adroddodd Aimee Ffion-Edwards yr ail, Ignition & Eclipse. Maent yn delio â’r cythrwfl sy’n corddi o greu a thrawsnewid, a gwendid a byrbwylltra’r ddynoliaeth.

Yn y cyfamser, y tu allan i’n clustffonau, dechreuodd ddyluniad sain arbennig gan Gerddoriaeth John Hardy fel cryndod yn y pellter ac adeiladu’n dwrw yr oeddech yn gallu’i deimlo yn eich brest. Yn yr uchafbwynt, cododd caead enfawr ar un ochr o’r lleoliad i ddatgelu coeden fawr yn llosgi, yn hongian yn y tywyllwch. Roedd yn edrych yn anhygoel a gellid teimlo’r gwres ar eich wyneb. Ychydig iawn o ddelweddau theatr y byddaf yn eu cofio cystal â honno.

Roedd STORM 2: Things Come Apart yn canolbwyntio ar y palimpsest lle mae canol dinas Caerdydd yn cwrdd â Stryd Bute. Yng Nghapel Tabernacl, oddi ar yr Aes, darllenodd Ali Goolyad, Aisling Groves-McKeown a John Rowley o sgriptiau trwchus wedi’u rhwymo o adroddiadau newyddion hanesyddol a ffurfio darlun o’r trais a’r dryswch oedd yn mudferwi a ffrwydro ar yr un tir bron 100 mlynedd yn gynharach. Roedd gwydr yn chwalu, ergydion yn tanio, ceffylau’r heddlu yn bygwth y torfeydd o wylwyr, pobl yn rhedeg drwy’r strydoedd niferus lle mae cownteri harddwch John Lewis bellach yn sefyll.

Roedd bod yn dyst i’r ailgread hwn yn teimlo’n ddefodol ac yn fy atgoffa o Lundain yng ngwres mis Awst 2011, y rhagfarn a’r feirniadaeth hallt a gododd yn y wasg bryd hynny, ac yn awr. Y syniad a arhosodd gyda mi oedd y gohebwyr yn rhuthro i ffonio i mewn gyda’u straeon amser real am yr anhrefn, gan greu cyfrif rhannol, gwyrdroëdig, sy’n eistedd ochr yn ochr â’r gwir ond sy’n cael ei gofnodi mewn hanes.

Mae STORM 3: Together and Alone wedi’i ddyfeisio a’i gyfarwyddo gan Mike Brookes, i’w lwyfannu yng Nghasnewydd yn y Neon, sef hen sinema. Ar gyfer y testun, mae Mike wedi’i ysbrydoli gan waith Simone de Beauvoir, a ysgrifennwyd yng nghanol y digalondid a’r optimistiaeth a ddilynodd yr Ail Ryfel Byd, ar enedigaeth yr Ewrop yr ydym bellach yn byw ynddi. Tic Ashfield yw’r dylunydd sain a’r cyfansoddwr, Julia Thomas yw’r Cyfarwyddwr Cyswllt a Kyle Legall, y Cyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg. Bydd Together and Alone yn dod â rhywfaint o’r storm presennol y tu mewn. Bydd y tîm yn trawsnewid y Neon gyda’r sioe arbrofol hon, a arweinir gan y perfformwyr am ddod o hyd i’ch lle yn y byd a therfynau eich pŵer.

Rydym yn cyflwyno cast cyffrous iawn o actorion a beirdd perfformio ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at eu gweld ar lwyfan, byddan nhw’n rymus tu hwnt. Y cast yw:

CONNOR ALLEN – Mae Connor wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant, ac yn dod o Gasnewydd. Mae wedi gweithio gyda chwmnïau gan gynnwys Taking Flight, Torch Theatre, Omidaze a Theatr y Sherman. Mae’n enillydd Triforce MonologueSlam ac yn ddiweddar perfformiodd ar bont gludo Casnewydd yn Moby Dick y Tin Shed Theatre. Mae ei gredydau eraill yn cynnwys Our Girl a Outsiders, y ddau ar gyfer BBC Cymru.

JUSTIN CLIFFE – Mae Justin yn Wneuthurwr Theatr o Gasnewydd. Mae’n dyfeisio, yn cyfarwyddo ac yn perfformio theatr a chelfyddyd fyw; gan wneud gwaith fel unigolyn, cydweithiwr ac fel rhan o Tin Shed Theatre Co. Mae Justin wedi datblygu a pherfformio gwaith yn y DU ac yn rhyngwladol gyda; The Bristol Old Vic, National Theatre Wales, Cynllun Optimist China Plate, Battersea Arts Centre, Likely Story, Mr & Mrs Clark, We Made This, Theatr Iolo, San Diego Fringe Festival, Alma Alter: Bwlgaria, a Birmingham REP.

ABIGAIL FITZGERALD – Mae Abigail o Gasnewydd. Gweithiodd hi gyntaf gyda NTW ar A Provincial Life gan Peter Gill. Ers hynny mae wedi hyfforddi yn LIPA a theithiodd y DU ac Iwerddon gyda chwmnïau theatr amrywiol. Mae’n llawn cyffro i fod yn gweithio yn ei thref enedigol.

ALEXA JONES-YOUNG – mae Alexa o Abertawe, mae hi’n dechrau ar ei gyrfa a hon yw ei rôl theatr broffesiynol gyntaf. Mae ei chredydau yn cynnwys The Living and the Dead (BBC), New Worlds, (Channel 4) a’r brif rôl wadd sef Melissa yn Crash (Red Planet Pictures / BBC).

ZARU JONSON – mae Zaru Jonson yn awdur a pherfformiwr, wedi’i fagu’n bennaf yng Ngogledd Cymru ac yn byw yng Nghaerdydd ers 2009. Ers hynny mae wedi cefnogi artistiaid megis Saul Williams, Buddy Wakefield, Staceyann Chin, Listener, Dr. Syntax a Fliptrix gyda’i air llafar trawiadol a’i gerddoriaeth rap ryfeddol, sydd wedi mynd ag ef i fyny ac i lawr Cymru, i mewn i Loegr, ac unwaith mor bell i ffwrdd â Gŵyl Lenyddiaeth PEN International, Efrog Newydd.

RUFUS MUFASA – Mae Rufus yn awdur geiriau, yn rapiwr ac yn fardd celfyddyd perfformio. Yn ddiweddar lansiodd albwm unigol, Fur Coats From The Lion’s Den. Mae Rufus yn Hay Writer at Work, yn cefnogi nifer o brosiectau sy’n pontio’r cenedlaethau, yn mentora dynion yng ngharchar y Parc ac yn cynllunio ei phedwerydd ymweliad â’r Ffindir, lle roedd yn brif berfformiwr yng Ngŵyl Lenyddiaeth Helsinki. Hi oedd yr artist cyntaf o Gymru i berfformio yng ngŵyl Ruisrock, ac mae’n mentora beirdd ‘beat’ o’r Ffindir. Mae Rufus bellach yn ysgrifennu mewn tair iaith, sef Cymraeg, Ffinneg a Saesneg.

POPPY RIVERS-VINCENT – Mae Poppy o Fannau Brycheiniog. Mae wedi hyfforddi fel actor gyda’r National Youth Theatre ac wedi astudio ar gwrs sylfaen yn Ysgol Cerdd a Drama y Guildhall. Fel rhan o Ŵyl y Llais 2018, bu’n gweithio tu ôl i’r llenni gyda Gagglebabble a Chanolfan Mileniwm Cymru ar Double Vision. Yn ddiweddar, chwaraeodd y brif rôl mewn ffilm nodwedd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, Communists!

SEREN VICKERS – graddiodd Seren o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hi wedi gweithio gyda chwmnïau fel Theatr y Sherman, Cwmni Pluen a goodcopbadcop. Yng Nŵyl y Llais Caerdydd 2018, chwaraeodd Medea yn Highway One, cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru/August012. Mae ei chredydau eraill yn cynnwys Andrea yn Dark Vanilla Jungle, Company of Sirens; Two yn hang, Run Amok; a Regan yn King Lear, Shifting Sands.

Roedd yn bleser gweld perfformwyr ar gyfer sioe hon felly diolch enfawr i bawb gwnaethom eu cyfarfod yn y clyweliad. Byddaf yn rhannu rhagor o fanylion cyn bo hir ar gastio 2019. Actorion, fel erioed, os oes gennych waith ar y gweill, anfonwch wahoddiad ataf! Neu os hoffech gael paned o goffi neu anfon neges araf i gyflwyno eich hun, gwnewch hynny ar bob cyfrif. Os ydych chi’n newydd i NTW, gallwch weld ein Polisi Castio yma.

Byddaf yn blogio yma o bryd i’w gilydd a gallwch gysylltu â mi ar Mawgaine@nationaltheatrewales.org, neu drwy twitter @Mawgaine_ntw

Blogiau

 • Mehefin 24, 2019
  Dewch i gymryd rhan yn ein arolwg cynulleidfa
 • Mehefin 7, 2019
  Mae fy angerdd fel cyfarwyddwr wedi ei wreiddio yn y gwaith a wnaf gydag awduron ac actorion.
 • Chwefror 15, 2019
  Gadael Oily Cart – Francesca Pickard
 • Chwefror 11, 2019
  The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter
 • Rhagfyr 5, 2018
  The Agency – Y Diweddaraf – Gavin Porter
 • Tachwedd 14, 2018
  Year One in Pembrokeshire – Robbie Price
 • Tachwedd 14, 2018
  Year One in Wrexham – Lizzie Glazier
 • Tachwedd 12, 2018
  Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones
 • Tachwedd 9, 2018
  TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70
 • Hydref 19, 2018
  Ychydig o feddyliau a myfyrdodau
Font Resize
Contrast