Mynediad

Ni ddylai unrhyw un deimlo nad yw theatr ar eu cyfer nhw felly dylai pob cam o'n taith fod yn hygyrch. I bobl Fyddar, niwroamrywiol ac anabl nid rhywbeth ychwanegol dewisol yn unig yw mynediad.

Rydym yn gweithio'n galed i gael gwared ar rwystrau lle gallwn

Ein cynyrchiadau
  • Dewis safleoedd a lleoliadau sy'n hygyrch yn ffisegol
  • Cynnig dehongliad BSL a sain ddisgrifiad ar gyfer ein holl sioeau
  • Datblygu ein system ein hunain ar gyfer capsiynau ar iPads (fel y gallwn barhau i gynnig capsiynau pan fyddwn hanner ffordd i fyny mynydd)
  • Creu cynnwys hygyrch gan gynnwys cyflwyniadau sain, taflenni a rhaghysbysebion yn ogystal â thaflenni BSL a rhaghysbysebion â chapsiynau
  • Fe welwch wybodaeth mynediad benodol ar gyfer pob sioe ar ein tudalennau digwyddiadau

Rydym yn gwneud cynnydd mewn meysydd eraill hefyd:

  • Mae Dogfennau Mynediad yn gwahodd pob person rydym yn gweithio gyda nhw i ddweud wrthym beth sydd ei angen arnynt i wneud eu gwaith gorau
  • Gwella hygyrchedd ein gwefan
  • Gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Celfyddydau Anabledd Cymru ac Unlimited a dysgu ganddynt
  • Adolygu ein prosesau recriwtio a'n hathroniaeth
  • Hyfforddiant anabledd a chynhwysiant i'n holl staff