Cydweithio - National Theatre Wales

NTW TEAM

TEAM yw dull unigryw NTW o ymgysylltu. Mae’n rhwydwaith byd-eang, amrywiol o ffrindiau sy’n cydweithio gyda’r cwmni, yn coladu digwyddiadau yn eu cymuned, rhoi adborth i ni ar ein gwaith a’n cefnogi i wneud pendefyniadau ar bob lefel o’r sefydliad.

Prosiectau

Mae ein prosiectau arloesol yn mynd â ni ar draws Cymru a thu hwnt. Cewch wybod sut a ble y gallwch gymryd rhan yma.

Addysg NTW TEAM

Mae addysg yn eistedd wrth wraidd TEAM ac yn rhedeg trwy ein holl waith. Addysg TEAM yw ein ffordd o ymestyn allan ac ymgysylltu â phobl ifanc ledled Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol, trwy brosiectau ymgysylltu penodol â chyfranogwyr iau.

Prosiectau yn y Gorffennol

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast