The Agency

 

 

 

 

 

 

Mae The Agency yn rhaglen entrepreneuriaeth greadigol sy’n galluogi pobl ifanc, 15-25 oed, i greu prosiectau newid cymdeithasol yn seiliedig ar anghenion eu cymunedau. Mae’r rhaglen yn seiliedig a’r Agência deRedes para Juventude, a sefydlwyd gan Marcus Faustini yn Rio de Janeiro, Brasil, yn 2011.

O 2018 bydd National Theatre Wales a Fablab Belfast yn ymuno â’r partneriaid arweiniol Battersea Arts Centre, Contact, Manceinion & People’s Palace Projects i gyflwyno The Agency ar draws y DU.

Ymunwch â The Agency a throwch eich diddrodeb yn brosiect. Rydym yn edrych am bobl rhwng 15-25 o ardaloedd Trebiwt, Glan-yr-Afon a Grangetown –  Caerdydd sydd â syniadau y mae angen iddynt ddigwydd.

Rydym yn darparu hyfforddiant, cymorth, arian a chyngor gan weithwyr proffesiynol y diwydiant i ddatblygu eich diddordeb yn brosiect sydd o fudd i’ch cymuned leol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o weithdy bocsio i wyl cerddoriaeth. Byddwch yn cyflwyno’ch syniad i banel o arbenigwyr i ennill £2000; gan droi eich syniad yn fusnes neu’n fenter gymdeithasol yn eich ardal.

Dyma eich cyfle i wenud newid cadarnhaol yn eich cymuned, bod yn arweinydd eich busnes unigryw eich hun ac ennill sgiliau hanfodol i’ch helpu lwyddo.

 

Font Resize
Contrast