Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd - National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Rydym yn chwilio am weithiwr cyfathrebu proffesiynol profiadol ac arloesol i ddod yn Gyfarwyddwr Cynulleidfaoedd i ni.

Os ydych chi’n cael eich ysgogi i herio’ch dealltwriaeth o anghenion, cymhellion ac ymddygiadau cynulleidfa yn gyson i ymgysylltu â phobl yn ddilys ac ar eu telerau nhw…

Os ydych chi’n wych am adeiladu cysylltiadau ystyrlon …

Os ydych chi’n angerddol am yr effaith y gall theatr ei chael, ac eisiau ehangu a dyfnhau mynediad…

Os ydych chi eisiau dathlu straeon Cymru trwy gyfathrebu creadigol, gwreiddiol ac empathig…

…yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Gweld y swydd ddisgrifiad lawn

Cyflog: £50,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: 5pm dydd Llun 22 Awst
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 29 Awst

Ma hwn yn gontract parhaol, llawn amser.

Anfonwch eich llythyr eglurhaol neu fideo atom gyda ffurflen gais a’ch CV i work@nationaltheatrewales.org. Hefyd cwblhewch ein ffurflen monitro Cyfle Cyfartal.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon