Cynhyrchwyr sy'n dod i'r amlwg - National Theatre Wales

Cynhyrchwyr sy’n dod i’r amlwg

Ar gyfer pwy y mae?

Mae hwn yn gyfle i gynhyrchwyr sydd ag ychydig yn unig o brofiad proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau cynhyrchu wrth weithio mewn rôl cynhyrchydd i gefnogi’r rhaglen Datblygu Creadigol

Sut mae’n gweithio?

Bydd dau Gynhyrchydd Newydd yn cael eu dewis bob blwyddyn i weithio ar ystod o brosiectau, gyda ffocws ar gefnogi gwaith newydd sy’n cael ei arwain gan broses. Bydd hyn yn cynnwys Cyfnodau Preswyl ar Leoliad a Labordai Datblygu Proffesiynol.

Bydd y Cynhyrchwyr Newydd yn cael eu cefnogi gan NTW i gynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u cysylltiadau, tra’n sefydlu cysylltiadau parhaol gyda chronfa ddeinamig o artistiaid annibynnol.

Bydd yr artistiaid y maent yn gweithio gyda nhw yn elwa trwy dderbyn cefnogaeth un-i-un, gan eu helpu i ystyried cyfleoedd pellach ar gyfer datblygu, cynhyrchu neu deithio eu gwaith, ynghyd â ffrydiau ariannu posibl. Bydd y gwaith hwn hefyd o fudd i’r sector ehangach sy’n cyfrannu at nifer y cynhyrchwyr sy’n gweithio yng Nghymru.

 

Cynhyrchwyr sy’n sod i’r amlwg 2019/2020

Mae Chantal Williams yn gynhyrchydd a hwylusydd sy’n byw yng Nghaerdydd. Sefydlodd Wales StreetDance Association, gan dyfu’r sefydliad i lefel ryngwladol, ac mae wedi symud i ffurfiau celfyddydol eraill er mwyn rhoi ei brwdfrydedd dros gydweithio gyda chymunedau ar waith.

Mae Chantal yn credu’n gryf yn y celfyddydau fel arf i rymuso lleisiau cymunedau ar y cyrion, ac mae ei diddordeb fel cynhyrchydd yn ymwneud â chyrraedd a darparu cyfleoedd i ymarferwyr nad ydynt yn cael eu cyrraedd fel arfer gan sefydliadau celfyddydol mawr. 

Mae hi wedi gweithio’n helaeth gyda Common Wealth a llu o sefydliadau dawns yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae’n cymryd rhan mewn prosiect cyd-greu tair blynedd gyda Chanolfan Gelfyddydau Battersea yn ogystal â’i gwaith gydag NTW.

 

Mae Shane Nickels yn gynhyrchydd ac yn wneuthurwr theatr llawrydd sy’n frwd dros weithio gyda artistiaid a’u datblygu. 

Mae’n hoffi i theatr a chelfyddyd gael llais grymus a gweledigaeth arloesol, ac mae’n gweithio orau gydag artistiaid a sefydliadau sy’n mwynhau gwneud pethau mewn ffordd wahanol, drwy gwestiynu normau sefydledig.  Dechreuodd Shane gynhyrchu gwaith o natur ymdrochol a chyfranogol ond mae wedi mynd ymlaen i ddatblygu portffolio amrywiol o waith wedi’i uno gan awydd cyson i hyrwyddo lleisiau sydd wedi tangynrychioli a gweithio tuag at greu sector diwylliannol mwy cynhwysol.

Mae Shane hefyd yn ei chael hi’n rhyfedd siarad yn y trydydd person ac nid yw’n siŵr pam ei fod wedi dewis ysgrifennu ei fywgraffiad fel hyn.

 

Dyma’n Cynhyrchwyr sy’n dod i’r amlwg blaenorol 2017/18:
Glesni Price Jones
Ceriann Williams

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast