Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Hydref 2017

Datblygu Creadigol


Yr hydref hwn bydd National Theatre Wales yn lansio ei rhaglen Datblygu Creadigol.

Gan adeiladu ar lwyddiant WalesLab*, mae’r rhaglen hon wedi ei datblygu o ganlyniad i ymchwil trylwyr a sgyrsiau helaeth gydag artistiaid er mwyn hwyluso cyswllt y Cwmni gydag unigolion creadigol ar bob lefel o brofiad a datblygiad.

Bydd y rhaglen Ddatblygu Creadigol yn cydnabod yr angen i artistiaid dderbyn cymorth, i gysylltu, i fedru mentro’n greadigol ac i archwilio ffurfiau amrywiol, trwy weithio gyda National Theatre Wales. Bydd cyfleoedd hefyd ar gyfer y rheini sy’n ceisio meithrin medrau newydd ym maes cynhyrchu.

Bydd y rhaglen Ddatblygu Creadigol llawn yn amlinellu’r holl elfennau hyn a’r ffyrdd y medrwch gysylltu gyda NTW, yn cael ei gyhoeddi yn yr adran hon o’r wefan yn yr hydref a’i hyrwyddo trwy ein rhwydweithiau cymdeithasol.

Cefnogir Datblygiad Creadigol yn NTW gan:

Sefydliad Emsee Fairbarn 

Sefydliad Elusennol Jerwood

 


*Wedi ei gynnal rhwng 2011 a 2015, WalesLab oedd rhaglen wreiddiol NTW ar gyfer hybu syniadau newydd creadigol ac a gyfrannodd yn sylweddol at ddatblygu sector gelfyddydol annibynnol ehangach a bywiocach a mwy uchelgeisiol led-led Cymru.