Datblygu Creadigol

Mae Datblygu Creadigol yn ddull newydd a fydd yn dwyn ynghyd prosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni ochr yn ochr â’r gwaith a wnawn i gefnogi artistiaid a gwneuthurwyr annibynnol. Gobeithiwn, trwy wneud hynny, y byddwn yn creu mwy o gyfleoedd i artistiaid weithio gyda’i gilydd, gwneud darganfyddiadau a datblygu gwaith newydd ar draws y wlad.

Mae chwe elfen i’n rhaglen Datblygu Creadigol. ac mae’r broses ymgeisio neu gynnig syniadau ar gyfer bron pob un yn syml iawn. Mae mwy o wybodaeth isod am chwe elfen Datblygu Creadigol. Os nad ydych yn siwr pa un sy’n gweddu atoch chi, jyst rhowch floedd.

Cynhyrchwyr Newydd
Yn dymuno adeiladu a datblygu eich profiad cynhyrchu mewn amgylchedd â chymorth? Yna dyma'r cyfle Datblygiad Creadigol i chi.
Cyfleoedd
Ar y llwyfan, y tu cefn i’r llwyfan, yn swyddfa NTW a phob man yn y canol, dyma lle i gael gwybod am yr holl swyddi newydd o bob math yn NTW.
Cyfarwyddwyr Newydd
Dyma gyfleoedd i’r rhai ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o gyfarwyddo proffesiynol ond sy’n awyddus i roi cynnig arni.
Comisiynu & Ymchwil A Datblygu
Mae NTW wedi ymrwymo i gomisiynu gwaith newydd a chefnogi ymchwil a datblygu
Cyfnodau Preswyl Ar Leoliad
Cyfleoedd unigryw i dreulio amser ymchwil a datblygu yn edrych ar syniadau newydd ar gyfer perfformio.
Gwersylloedd NTW
Preswyl. Dwys. Amrywiol. Mae Gwersylloedd NTW yn dod â phobl ynghyd sydd â gwahanol lefelau o brofiad, o amrywiaeth o gefndiroedd artistig a diwylliannol i archwilio syniadau ar arbrofi.
Labordai Datblygu Proffesiynol
Yn dymuno dod ynghyd ag artistiaid eraill, rhannu syniadau a chreu rhywbeth newydd? Hoffem ni helpu.
EICH GWAITH
A oes gennych syniad creadigol? Am ei rannu gyda ni? Gwych, rydych wedi dod i'r lle iawn.
Font Resize
Contrast