Datblygu Creadigol

Datblygu gyda National Theatre Wales

Meithrin a datblygu gwneuthurwyr theatr yng Nghymru yw un o’n cenadaethau allweddol, a hynny fel modd i sicrhau cynyrchiadau newydd ac anhygoel ac i gyfoethogi cymuned theatr ffyniannus yng Nghymru. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i roi cynnig ar bethau newydd, i gydweithio ar draws ffurfiau celf ac i ddatblygu modelau ymgysylltu newydd, gan gwestiynu syniadau am yr hyn yw theatr, pwy all ei wneud, a’i rôl yn y byd.

Rydym yn cynnig datblygiad i artistiaid mewn ystod o wahanol ffyrdd. Er enghraifft, drwy ein labordai datblygiad proffesiynol neu gyfnodau preswyl lle gall artistiaid ddilyn eu syniadau eu hunain gyda’n cymorth ni (gweler isod am ragor o fanylion). Neu drwy ein mentrau datblygiad proffesiynol rheolaidd sy’n canolbwyntio ar feithrin sgiliau a phrofiad mewn cydweithrediad â sefydliadau partner fel BBC Cymru neu’r Cyngor Prydeinig

Prosiectau Datblygu Creadigol y Gorffennol
Cynhyrchwyr sy’n dod i’r amlwg
Yn dymuno adeiladu a datblygu eich profiad cynhyrchu mewn amgylchedd â chymorth? Yna dyma'r cyfle Datblygiad Creadigol i chi.
Prosiectau
Cyfleoedd
Ar y llwyfan, y tu cefn i’r llwyfan, yn swyddfa NTW a phob man yn y canol, dyma lle i gael gwybod am yr holl swyddi newydd o bob math yn NTW.
Cyfarwyddwyr Newydd
Dyma gyfleoedd i’r rhai ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o gyfarwyddo proffesiynol ond sy’n awyddus i roi cynnig arni.
Comisiynu & Ymchwil A Datblygu
Mae NTW wedi ymrwymo i gomisiynu gwaith newydd a chefnogi ymchwil a datblygu
Cyfnodau Preswyl Ar Leoliad
Cyfleoedd unigryw i dreulio amser ymchwil a datblygu yn edrych ar syniadau newydd ar gyfer perfformio.
Gwersylloedd NTW
Preswyl. Dwys. Amrywiol. Mae Gwersylloedd NTW yn dod â phobl ynghyd sydd â gwahanol lefelau o brofiad, o amrywiaeth o gefndiroedd artistig a diwylliannol i archwilio syniadau ar arbrofi.
Labordai Datblygu Proffesiynol
Yn dymuno dod ynghyd ag artistiaid eraill, rhannu syniadau a chreu rhywbeth newydd? Hoffem ni helpu.
EICH GWAITH
A oes gennych syniad creadigol? Am ei rannu gyda ni? Gwych, rydych wedi dod i'r lle iawn.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast