Datblygu Creadigol - National Theatre Wales

Datblygu Creadigol

Meithrin a datblygu gwneuthurwyr theatr yng Nghymru yw un o’n cenadaethau allweddol, a hynny fel modd i sicrhau cynyrchiadau newydd ac anhygoel ac i gyfoethogi cymuned theatr ffyniannus yng Nghymru. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i roi cynnig ar bethau newydd, i gydweithio ar draws ffurfiau celf ac i ddatblygu modelau ymgysylltu newydd, gan gwestiynu syniadau am yr hyn yw theatr, pwy all ei wneud, a’i rôl yn y byd.

Trwy gydol Hydref, rydym yn gwahodd gwneuthurwyr theatr i ymuno â ni ar gyfer cyfres o ymgynghoriadau ledled Cymru, ac ar-lein i siarad am ddyfodol cysylltiad digidol rhwng artistiaid, cynulleidfaoedd a chymunedau. Mwy o wybodaeth.

Ein gwaith Datblygu Creadigol

Os ydych yn awdur sy’n byw yng Nghymru, efallai bydd gennych ddiddordeb yn Am Ddrama / Play On.

Mewn partneriaeth â BBC Cymru a BBC Writersroom mae Awdur Preswyl Cymru yn datblygu ac yn cefnogi talent ysgrifennu Cymreig.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Cyngor Prydeinig a Gŵyl Lagos i ddod ag artistiaid yng Nghymru ac yn Nigeria ynghyd.

Mynnwch olwg ar ein prosiectau blaenorol.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon