Cynhyrchwyr Newydd

Ar gyfer pwy y mae?

Mae hwn yn gyfle i gynhyrchwyr sydd ag ychydig yn unig o brofiad proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau cynhyrchu wrth weithio mewn rôl cynhyrchydd i gefnogi’r rhaglen Datblygu Creadigol

Sut mae’n gweithio?

Bydd dau Gynhyrchydd Newydd yn cael eu dewis bob blwyddyn i weithio ar ystod o brosiectau, gyda ffocws ar gefnogi gwaith newydd sy’n cael ei arwain gan broses. Bydd hyn yn cynnwys Cyfnodau Preswyl ar Leoliad a Labordai Datblygu Proffesiynol.

Bydd y Cynhyrchwyr Newydd yn cael eu cefnogi gan NTW i gynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u cysylltiadau, tra’n sefydlu cysylltiadau parhaol gyda chronfa ddeinamig o artistiaid annibynnol.

Bydd yr artistiaid y maent yn gweithio gyda nhw yn elwa trwy dderbyn cefnogaeth un-i-un, gan eu helpu i ystyried cyfleoedd pellach ar gyfer datblygu, cynhyrchu neu deithio eu gwaith, ynghyd â ffrydiau ariannu posibl. Bydd y gwaith hwn hefyd o fudd i’r sector ehangach sy’n cyfrannu at nifer y cynhyrchwyr sy’n gweithio yng Nghymru.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio

Cefnogir rhaglen Cynhyrchwyr Newydd NTW gan:


www.jerwoodcharitablefoundation.org

Font Resize
Contrast