Labordai Datblygu Proffesiynol

Ar gyfer pwy maen nhw?
Artistiaid newydd a’r rhai ar ganol eu gyrfa o wahanol gefndiroedd, sy’n dymuno treulio amser yn cyfnewid arfer.

Beth ydyn nhw?

Gwyddom fod artistiaid yn ei chael yn anodd dod o hyd i’r amser i ddod at ei gilydd, a rhannu syniadau, arfer a phroses. Mae Labordai Datblygu Proffesiynol yn rhoi i chi ac artistiaid yr ydych am weithio gyda hwy y cyfle i gynllunio eich labordy perfformio eich hun sy’n galluogi cyfnewid.

Ar ôl cynnal ymgynghoriad helaeth, gwyddom fod artistiaid yn chwilio am wahanol ffyrdd i gael eu cefnogi i ddod at ei gilydd a rhannu gofod corfforol, ffyrdd o weithio, syniadau, sgiliau a phrofiadau. Mae hyn yn arbennig o bwysig i unigolion mwy gwledig (a allai fod yn fwy ynysig), sydd hyd yn hyn wedi dibynnu ar rwydweithiau anffurfiol i aros yn gysylltiedig. Rydym am glywed gan bobl greadigol o wahanol gefndiroedd artistig sydd am greu a gwneud cais am gyfnod datblygu dwys a’i gyflwyno, yn seiliedig ar eu hanghenion.

Byddwn yn ceisio cefnogi cynigion ar gyfer ffyrdd arloesol o rannu sgiliau, syniadau a/neu broses yn fwy eang mewn fformatau sy’n galluogi artistiaid i symud o’u ffyrdd arferol o weithio.

Cefnogir y rhaglen Datblygu Creadigol gan


www.esmeefairbairn.org.uk

Prosiectau cyfredol

  • Dewis y Distaw / Choosing the Silence
  • Common Ground
  • Bloom
  • LABORDAI DATBLYGU PROFFESIYNOL 2019-20
  • Labordai Datblygu Proffesiynol 2018-19
  • People – Picture – Power – Perception
  • Pwy rydd ff*c am Eirth Gwyn?
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast