About The Cost of Living

Dydy newid ddim yn dod o’r brig.
O lawr gwlad mae’n dod.

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod byd gwell yn bosib. Rydyn ni i gyd yn gwybod hefyd nad oes sicrwydd y bydd yna fyd gwell.

Dydyn ni ddim yn gwybod pa ffordd aiff pethau. Dydyn ni ddim yn gwybod a allwn ni wneud gwahaniaeth neu beidio.

Mae The Cost of Living yn edrych ar sut i fod yn rhan o’r newid rwyt ti am ei weld yn y byd. Mae’n golygu ymuno a bod yn rhan o rywbeth mwy na thi dy hun – y gwaith dyfal, diwyro, gobeithiol i greu’r byd rydyn ni eisiau byw ynddo. Cenedl o bobl sy’n creu newid yw Cymru: trefnwyr, meddylwyr, ymgyrchwyr, cysylltwyr, cynllunwyr, pobl sy’n gwneud pethau. Hon yw ein hawr ni.


Profiad mewn tair rhan sy’n cael ei gynnal yn ystod un prynhawn a nos. Bydd modd iti ymuno am ran ohono – neu i weld y cyfan.

Rhan 1: Counting the Cost of Living

Ymuna â ni mewn cyfres o weithdai, sgyrsiau a digwyddiadau i gysylltu â’n gilydd a chanfod beth yw gwir ystyr newid i bawb. Dyma dy ofod di; i archwilio, i wrando, i chwarae.

Rhan 2: Joseph K and the Cost of Living

Ein cynhyrchiad Joseph K and the Cost of Living; ailddychmygu The Trial gan Franz Kafka.

Rhan 3: F**k The Cost of Living

Dere i godi llais ac ymuno â ni i ganu am y newid sy’n dod, y newid rydyn ni’n ei greu ac yn gobeithio’i greu.

Y tîm creadigol

Counting the Cost of Living
Wedi’i chyfarwyddo gan Mathilde Lopez
Mewn partneriaeth â Shirish Kulkarni a Data for Change

Joseph K and The Cost of Living
Wedi’i chyfarwyddo gan Lorne Campbell gyda Kel ac Anthony Matsena
Wedi’i hysgrifennu gan Emily White

F**k The Cost of Living
Mewn partneriaeth â Grand Ambition

Dewis Dyddiadau ac Archebu

  • Sain ddisgrifiad, Capsiynau, Rhagolwg Archebu nawr
  • Sain ddisgrifiad, Capsiynau Archebu nawr
  • Sain ddisgrifiad, Capsiynau Archebu nawr
  • Sain ddisgrifiad, Arwyddo, Capsiynau Archebu nawr
  • Sain ddisgrifiad, Arwyddo, Capsiynau Archebu nawr
  • Sain ddisgrifiad, Capsiynau Archebu nawr
  • Sain ddisgrifiad, Capsiynau Archebu nawr