Cyfarwyddwyr Newydd - National Theatre Wales

Cyfarwyddwyr Newydd

Ar gyfer pwy y mae?

I’r rhai sydd ag ychydig neu ddim profiad o gyfarwyddo proffesiynol, ond sy’n awyddus i roi cynnig arni.

Sut mae’n gweithio?

Mae’r swydd Cyfarwyddwr Newydd yn gyfle i artistiaid sydd â diddordeb mewn gweithio’n agos gydag artistiaid/cyfarwyddwyr arweiniol mwy profiadol, gan ennill profiad agos o’u hymarfer a gwybodaeth am y prosesau creadigol sy’n sail i un o’n prif gynyrchiadau. Mae’r rôl hon yn elfen allweddol o dîm creadigol unrhyw gynhyrchiad gan NTW ac mae’n gofyn am bresenoldeb yn ystod ymarferion, yr wythnos gynhyrchu a pherfformiadau.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)

Gwrdd â’r cyfarwyddwyr newydd

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast