Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml

Mehefin 19, 2020

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr orymdaith, ond eich bod eisiau gwybod mwy cyn i chi benderfynu? Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth fydd yn digwydd …

Beth yw’r Orymdaith?

Mae Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees yn ŵyl o gerddoriaeth, theatr a dawns, a grëwyd yn Sir Benfro i ddathlu Heuldro’r Haf. Rydym wedi bod yn gweithio gyda thrigolion lleol ers sawl wythnos, gan roi llwyfan iddynt rannu eu talentau gyda chi.

Sut y bydd yn gweithio?

Bydd yr orymdaith yn cael ei gynnal ar alwad cynhadledd Zoom a byddwch yn cael eich tywys trwy’r digwyddiadau gan Olwen, Duwies yr Haul a Belenus, Garddwr y Ddaear.  Does dim angen cyfrif Zoom i gymryd rhan.

Beth fydd gofyn i mi ei wneud?

Bydd gofyn i chi chwifio’r blodau haul rydych chi wedi eu gwneud, neu ddawnsio o gwmpas a chanu a theimlo eich bod chi yn yr orymdaith gŵyl fwyaf cyffrous erioed.

Rydym yn eich annog i ddawnsio, canu, a chlapio gartref gan chwifio’ch blodau haul drwy gydol y broses – byddwn yn mynd yn fyw i’ch cartrefi sawl gwaith yn ystod yr Orymdaith. (Pan fyddwn ni ar fin mynd yn fyw bydd sleid yn ymddangos ar y sgrin yn dweud ‘Pawb gartref i fod yn barod 321’ fel eich bod yn gwybod pryd fyddwch chi’n fyw.)

Beth ddylwn i ei wisgo?

Gwisgwch ddillad gŵyl llachar – gallwch beintio’ch wynebau, defnyddio pefr (yn ecolegol), gwisgo het wyllt neu flodyn haul enfawr yn eich gwallt, beth bynnag fydd yn eich rhoi mewn hwyliau parti!

Pa mor hir fydd hi?

Bydd yr Orymdaith tua 35 munud o hyd.

Pa ddarpariaeth mynediad sydd ar gael?

Bydd yr Orymdaith yn cynnwys dehongliad BSL. Byddwch yn gallu gweld hyn fel cyfranogwr.

Bydd fersiynau ar alw â chapsiynau a sain-ddisgrifiad ar gael yn dilyn y darllediad byw.

A allaf adael yr Orymdaith?

Gallwch adael unrhyw bryd os ydych yn newid eich meddwl.

Hoffwn gofrestru ar gyfer yr Orymdaith, sut allaf wneud hynny?

Llenwch ein ffurflen gofrestru, a byddwn yn anfon yr holl fanylion atoch er mwyn cymryd rhan. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw canol dydd ar ddydd Sadwrn 20 Mehefin.

Rydw i wedi penderfynu nad ydw i eisiau cymryd rhan. Alla i ddal i wylio?

Os nad ydych chi eisiau cymryd rhan yn yr orymdaith, mae hynny’n iawn. Gallwch eistedd yn ôl a gwylio ar ein sianel AM am 7pm. Ewch i amam.cymru/nationaltheatrewales

Os oes gennych ragor o gwestiynau, e-bostiwch  team@nationaltheatrewales.org, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Llun: Gemma Green Hope

Blogiau

 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
 • Gorffennaf 30, 2020
  Mae fy mhrofiad gyda National Theatre Wales wedi bod yn ysbrydoledig.
 • Gorffennaf 24, 2020
  “Peidiwch â phoeni, os aethoch chi ar goll neu os wnaethoch golli pethau – fe maen nhw’n dweud does dim ffyrdd yn yr awyr.”
 • Gorffennaf 21, 2020
  “Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.”
 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast