Hail Cremation! – Canslo

Mawrth 17, 2020

Yn sgil y sefyllfa barhaus o ran COVID-19/Coronafirws, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo pob perfformiad o Hail Cremation! Iechyd a llesiant ein cast, criw, staff a chynulleidfaoedd yw ein ffocws canolog ac yng ngoleuni’r canllawiau presennol ar iechyd y cyhoedd, teimlwn nad yw bellach yn bosibl bwrw ymlaen â’r perfformiadau.

Byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocyn gydag opsiynau i dderbyn ad-daliad neu gredyd am berfformiadau NTW yn y dyfodol. O ystyried yr amgylchiadau anodd, gallai ad-daliadau gymryd hyd at 10 diwrnod. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os gwelwch yn dda, a byddwn mewn cysylltiad.

Rydym am achub ar y cyfle i anfon ein cariad a’n diolch i’n cast, gweithwyr creadigol, tîm a staff anhygoel am eu holl waith caled a’u hymroddiad i’r sioe wych hon.

Rydym wrthi’n adolygu ein rhaglen arfaethedig dros y misoedd nesaf a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein hartistiaid, ein staff, ein partneriaid a’n cymuned, y mae llawer ohonynt yn gweithio yn llawrydd, yn ystod yr amser digynsail hwn.

Hoffem gynnig sicrwydd i bob gweithiwr llawrydd ar Hail Cremation! a phrosiectau cyfredol eraill, y byddwn yn anrhydeddu pob contract ac yn eu talu’n llawn.

Blogiau

 • Mawrth 27, 2020
  Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
 • Ionawr 29, 2020
  Price, Seren y Cyfryngau?
 • Rhagfyr 13, 2019
  The Agency: 2019/2020
 • Rhagfyr 9, 2019
  Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
 • Rhagfyr 5, 2019
  BOD YN GYFARWYDDWR SY’N DOD I’R AMLWG AR ON BEAR RIDGE
 • Hydref 2, 2019
  Awdur Preswyl Cymru – Cwrdd â’r Awdur, Rhiannon Boyle
 • Medi 9, 2019
  Blog Cynhyrchydd sy’n dod i’r amlwg – Alice Rush
 • Awst 22, 2019
  Blog Cyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg – Lisa Diveney
 • Mehefin 24, 2019
  Dewch i gymryd rhan yn ein arolwg cynulleidfa
 • Mehefin 7, 2019
  Mae fy angerdd fel cyfarwyddwr wedi ei wreiddio yn y gwaith a wnaf gydag awduron ac actorion.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast