Hail Cremation! - Canslo - National Theatre Wales

Hail Cremation! – Canslo

Mawrth 17, 2020

Yn sgil y sefyllfa barhaus o ran COVID-19/Coronafirws, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo pob perfformiad o Hail Cremation! Iechyd a llesiant ein cast, criw, staff a chynulleidfaoedd yw ein ffocws canolog ac yng ngoleuni’r canllawiau presennol ar iechyd y cyhoedd, teimlwn nad yw bellach yn bosibl bwrw ymlaen â’r perfformiadau.

Byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocyn gydag opsiynau i dderbyn ad-daliad neu gredyd am berfformiadau NTW yn y dyfodol. O ystyried yr amgylchiadau anodd, gallai ad-daliadau gymryd hyd at 10 diwrnod. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os gwelwch yn dda, a byddwn mewn cysylltiad.

Rydym am achub ar y cyfle i anfon ein cariad a’n diolch i’n cast, gweithwyr creadigol, tîm a staff anhygoel am eu holl waith caled a’u hymroddiad i’r sioe wych hon.

Rydym wrthi’n adolygu ein rhaglen arfaethedig dros y misoedd nesaf a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein hartistiaid, ein staff, ein partneriaid a’n cymuned, y mae llawer ohonynt yn gweithio yn llawrydd, yn ystod yr amser digynsail hwn.

Hoffem gynnig sicrwydd i bob gweithiwr llawrydd ar Hail Cremation! a phrosiectau cyfredol eraill, y byddwn yn anrhydeddu pob contract ac yn eu talu’n llawn.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast