Hail Cremation! – Canslo

Mawrth 17, 2020

Yn sgil y sefyllfa barhaus o ran COVID-19/Coronafirws, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo pob perfformiad o Hail Cremation! Iechyd a llesiant ein cast, criw, staff a chynulleidfaoedd yw ein ffocws canolog ac yng ngoleuni’r canllawiau presennol ar iechyd y cyhoedd, teimlwn nad yw bellach yn bosibl bwrw ymlaen â’r perfformiadau.

Byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocyn gydag opsiynau i dderbyn ad-daliad neu gredyd am berfformiadau NTW yn y dyfodol. O ystyried yr amgylchiadau anodd, gallai ad-daliadau gymryd hyd at 10 diwrnod. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os gwelwch yn dda, a byddwn mewn cysylltiad.

Rydym am achub ar y cyfle i anfon ein cariad a’n diolch i’n cast, gweithwyr creadigol, tîm a staff anhygoel am eu holl waith caled a’u hymroddiad i’r sioe wych hon.

Rydym wrthi’n adolygu ein rhaglen arfaethedig dros y misoedd nesaf a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein hartistiaid, ein staff, ein partneriaid a’n cymuned, y mae llawer ohonynt yn gweithio yn llawrydd, yn ystod yr amser digynsail hwn.

Hoffem gynnig sicrwydd i bob gweithiwr llawrydd ar Hail Cremation! a phrosiectau cyfredol eraill, y byddwn yn anrhydeddu pob contract ac yn eu talu’n llawn.

Blogiau

 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
 • Mai 15, 2020
  “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
 • Ebrill 7, 2020
  National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
 • Mawrth 27, 2020
  Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast