Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd

Mawrth 27, 2020

Helo.

Fy enw i yw Lorne ac mae gen i’r pleser a’r fraint fawr o fod yn Gyfarwyddwr Artistig newydd National Theatre Wales.

Dechreuais yn y swydd ddydd Llun diwethaf ac, fel yr wyf yn siŵr y gallwch ddychmygu, nid dyma’r dechrau yr oeddwn wedi’i ragweld o bell ffordd. Ar y dydd Llun cyntaf hwnnw bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd a phoenus iawn i ohirio swm mawr o waith: ein cyd-gynhyrchiad o ‘Frank’ oedd yn cael ei wneud mewn partneriaeth â’r Jones Collective; ‘Balloon Girl’, dan arweiniad yr anhygoel Hannah McPake ac efallai yn fwyaf poenus oll, o ystyried ei bod yn ei diwrnod cyntaf o’r ymarfer technegol, ‘Hail Cremation’ gan Jon Tregenna.

Mae theatr mewn sefyllfa mor dda i oresgyn unrhyw heriau sy’n ei hwynebu, mae’n teimlo’n hynod o chwith, yn wrthreddfol ac yn annifyr i beidio â dod o hyd i’r ateb amgen, i beidio â chanfod ffordd wahanol o gyflawni’r peth ond i ddal ein dwylo i fyny a dweud, ‘ni all y sioe fynd yn ei blaen’.

Ddydd Mawrth, wrth i gyngor y llywodraeth gael ei gyflwyno, caewyd y swyddfa a symudwyd pawb i weithio gartref, gan ddechrau ymdrin â goblygiadau gofyn sut y gallai’r cwmni weithredu dros y dyddiau, yr wythnosau, neu’r misoedd nesaf? Yna, wrth inni ddechrau’r broses honno mewn ymgynghoriad â phartneriaid, cydweithwyr a’n bwrdd, dechreuais fynd yn sâl a phrofi ychydig ddyddiau o dwymyn llawn breuddwydion ac esgyrn poenus.

Glasbrint arbennig felly ar gyfer yr wythnos gyntaf mewn swydd newydd.

Trwy hyn i gyd, mae wedi bod yn ysbrydoliaeth aruthrol i wylio cydweithwyr a phartneriaid yn amsugno siom a phryderon y sefyllfa sydd ohoni, a chyda chydnerthedd rhyfeddol yn dechrau cynllunio. Cynllunio nid yn unig ar gyfer sut y gallwn roi’r prosiectau gohiriedig hyn o flaen cynulleidfaoedd yn y dyfodol, ond ar gyfer yr hyn y gallwn ei wneud yn awr. Yr hyn y gallwn ei wneud i’n cynulleidfaoedd, i’n cymunedau ac i’n cydweithwyr llawrydd, y mae’r foment hon yn un mor ansicr a brawychus iddynt.

Ym mhob math o ffyrdd, mae’r cyfyngiadau symud yn cael gwared ar ffurfiau amlwg ar bethau confensiynol; mynd i’r gwaith, siâp ein dyddiau, ein rhyngweithiadau cymdeithasol rheolaidd. Wrth i’r ffurfiau amlwg hyn gael eu dileu, gallwch weld yn gliriach yr hyn yw hanfod pethau. Wrth i ni ddileu’r ffurf amlwg ar theatr; pobl yn ymgynnull mewn lle penodol, ar adeg benodol, i wylio eraill yn perfformio, yna beth sydd ar ôl?

Yr hyn sydd ar ôl yw adrodd straeon, rhannu eiliad, perfformio gweithredoedd sylfaenol o gysylltiad a chymuned.

Mae’r theatr orau bob amser wedi’i gwneud gan bobl angerddol yn ceisio gwneud rhywbeth y tu allan i’w parth cysur, gan geisio cwrdd â’r gynulleidfa mewn ffordd newydd, yn ymdrechu i wneud y cymhleth yn hygyrch, yn llwyddo i fyw yn y foment arswydus a thrydanol honno o ‘Dydw i ddim gwybod sut i wneud hyn, ond dwi’n mynd i drio beth bynnag’. Wrth inni ofyn i ni’n hunain, ‘beth yw’r peth mwyaf defnyddiol y gall NTW ei wneud yn y foment hon?’, roedd yn ymddangos i ni mai’r hyn y gallwn ni ei wneud yw cyflogi pobl i geisio gwneud yr union beth hwn. Rhannu ein hadnoddau, ein harbenigedd a’n rhwydweithiau wrth wasanaethu cynulleidfaoedd, cymunedau a gwneuthurwyr theatr Cymru fel ei gilydd.

Dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf byddwn yn cyflwyno ystod o gyfleoedd, cynigion o gomisiynau a phrosiectau cydweithio i gynulleidfaoedd a gwneuthurwyr theatr ymgysylltu â nhw.

Fel pawb arall rydym yn llunio hyn wrth i ni fynd yn ein blaenau felly ymunwch â ni, rhannwch eich syniadau a gyda’n gilydd byddwn yn penderfynu sut i wneud beth bynnag a ddaw nesaf.

Arhoswch yn ddiogel
Lorne
x

Blogiau

 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
 • Mai 15, 2020
  “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
 • Ebrill 7, 2020
  National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
 • Mawrth 17, 2020
  Hail Cremation! – Canslo
 • Ionawr 29, 2020
  Price, Seren y Cyfryngau?
 • Rhagfyr 13, 2019
  The Agency: 2019/2020
 • Rhagfyr 9, 2019
  Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
 • Rhagfyr 5, 2019
  BOD YN GYFARWYDDWR SY’N DOD I’R AMLWG AR ON BEAR RIDGE
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast