Buddsoddi ynom Ni

Mae National Theatre Wales yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn parhau i greu theatr arbennig ar draws Cymru a thu hwnt.

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau
DIOLCH mawr iawn i’r holl ymddiriedolaethau a sefydliadau rhyfeddol sy’n cefnogi ein gwaith.
NAWDD CORFFORAETHOL
Dewch i ddarganfod sut y gall eich cwmni chi a’n cwmni ni gyd-weithio er mwyn creu rhywbeth rhyfeddol.
Rhoi Unigol
Mae yna nifer fawr o ffyrdd i chi fedru cefnogi ein gwaith.

Blogs

  • A View from Rehearsals
  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER EICH HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Font Resize
Contrast