NAWDD CORFFORAETHOL - National Theatre Wales

NAWDD CORFFORAETHOL

Mae NTW wedi dod yn gwmni theatr Saesneg ei iaith blaenllaw Cymru, gan holi’n gyson beth yw theatr, a’r hyn y gall ei gyflawni.

Mae ein gwaith yn rhychwantu’r genedl ac yn cyrraedd artistiaid a chynulleidfaoedd ledled Cymru ac yn rhyngwladol drwy amrywiaeth o brosiectau a chynyrchiadau. Mae hyn yn cynnwys cefnogi artistiaid trwy ein Fframwaith Datblygiad Creadigol, cysylltu â chymunedau trwy ein Hadran Cydweithio – TEAM, a thrwy ein tymor o gynyrchiadau gan archwilio’r straeon a’r materion sydd bwysicaf i bobl Cymru.

Mae NTW yn dymuno adeiladu perthnasoedd ystyrlon gyda busnesau ar draws y wlad. Mae angen eich cefnogaeth arnom i gyrraedd mwy o gynulleidfaoedd, cefnogi mwy o artistiaid a bod yn fwy uchelgeisiol fyth gyda’n cynyrchiadau.

Byddwn yn cyflwyno prosiectau arloesol ag iddynt werth economaidd a chymdeithasol i greu partneriaethau pwrpasol sy’n gyfranogol, yn agored, ac yn gilyddol ysbrydoledig.

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi fel partner yw:

  • Sylw cenedlaethol, DU-gyfan a rhyngwladol
  • Cyfleoedd i staff gymryd rhan ac ymgysylltu â gwneuthurwyr theatr o’r radd flaenaf
  • Buddion o ran tocynnau a lletygarwch
  • Cydnabyddiaeth mewn print, ar-lein ac mewn cyhoeddiadau

Rydym yn deall bod pob cwmni yn wahanol, ac rydym yn awyddus i feithrin partneriaethau ystyrlon sy’n ymgysylltiol, yn agored ac yn ysbrydoli ei gilydd.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd partneriaeth, neu i drefnu cyfarfod, cysylltwch ag Esther Morris (Pennaeth Datblygiad) ar 029 2035 3070.

Blogiau

  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast