NAWDD CORFFORAETHOL

Yr hyn y gallwn ni ei gynnig i chi fel partner yw:

  • Sylw yn genedlaethol, ar draws y DU ac yn rhyngwladol
  • Cyfleoedd i staff gymryd rhan ac ymgysylltu â gwneuthurwyr theatr o’r radd flaenaf
  • Buddion o ran tocynnau a lletygarwch
  • Cydnabyddiaeth mewn print, ar-lein ac mewn cyhoeddiadau

Rydym yn deall bod pob cwmni yn wahanol, ac rydym yn awyddus i feithrin partneriaethau da sy’n llawn ymgysylltiad, yn agored ac yn ysbrydoli’r ddwy ochr.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd partneriaeth, neu i drefnu cyfarfod, cysylltwch â’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Michelle Carwardine-Palmer ar 029 2035 3070.

Blogiau

  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Font Resize
Contrast