Rhoi Unigol

Pan fyddwch yn rhoi i NTW, rydych yn buddsoddi yn ein dyfodol, yn y cynyrchiadau yr ydym yn eu gwneud, y cymunedau y byddwn yn eu cyrraedd, yr artistiaid y byddwn yn eu cefnogi a’r straeon sy’n haeddu cael eu hadrodd. Rydych yn buddsoddi yn nyfodol eich theatr genedlaethol, ac rydym am ddod â chi ar y daith gyda ni.

Buddsoddi yng Nghenedlaethau’r Dyfodol
Eich rhodd chi i genedlaethau’r dyfodol. Dewch i ddarganfod rhagor ynghylch sut y medrwch gefnogi National Theatre Wales yn eich ewyllys.
Buddsoddi mewn Cynulleidfaoedd Newydd
O grwpiau cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig, i bobl ifanc sydd y tu allan i addysg prif ffrwd - rydym eisiau croesawu cynulleidfaoedd o bob cefndir, cael gwared ar unrhyw rwystrau a gwneud yn siŵr bod ein sioeau ar gael i bawb.
BUDDSODDI MEWN SYNIADAU NEWYDD
Rydym angen eich cymorth i greu cynyrchiadau rhyfeddol mewn lleoliadau rhyfeddol ac er mwyn gwireddu syniadau newydd.

Blogiau

  • “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
  • Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
  • Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
  • “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
  • National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
  • Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
  • Hail Cremation! – Canslo
  • Price, Seren y Cyfryngau?
  • The Agency: 2019/2020
  • Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast