Rhoi Unigol

Buddsoddi yng Nghenedlaethau’r Dyfodol
Eich rhodd chi i genedlaethau’r dyfodol. Dewch i ddarganfod rhagor ynghylch sut y medrwch gefnogi National Theatre Wales yn eich ewyllys.
Buddsoddi mewn Cynulleidfaoedd Newydd
O grwpiau cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig, i bobl ifanc sydd y tu allan i addysg prif ffrwd - rydym eisiau croesawu cynulleidfaoedd o bob cefndir, cael gwared ar unrhyw rwystrau a gwneud yn siŵr bod ein sioeau ar gael i bawb.
BUDDSODDI MEWN SYNIADAU NEWYDD
Rydym angen eich cymorth i greu cynyrchiadau rhyfeddol mewn lleoliadau rhyfeddol ac er mwyn gwireddu syniadau newydd.

Blogs

  • A View from Rehearsals
  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER EICH HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Font Resize
Contrast