Rhoi Unigol

Buddsoddi yng Nghenedlaethau’r Dyfodol
Eich rhodd chi i genedlaethau’r dyfodol. Dewch i ddarganfod rhagor ynghylch sut y medrwch gefnogi National Theatre Wales yn eich ewyllys.
Buddsoddi mewn Cynulleidfaoedd Newydd
O grwpiau cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig, i bobl ifanc sydd y tu allan i addysg prif ffrwd - rydym eisiau croesawu cynulleidfaoedd o bob cefndir, cael gwared ar unrhyw rwystrau a gwneud yn siŵr bod ein sioeau ar gael i bawb.
BUDDSODDI MEWN SYNIADAU NEWYDD
Rydym angen eich cymorth i greu cynyrchiadau rhyfeddol mewn lleoliadau rhyfeddol ac er mwyn gwireddu syniadau newydd.

Blogiau

  • The Agency – Y Diweddaraf – Gavin Porter
  • Year One in Pembrokeshire – Robbie Price
  • Year One in Wrexham – Lizzie Glazier
  • Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones
  • TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70
  • Ychydig o feddyliau a myfyrdodau
  • Dewch am sgwrs!
  • A View from Rehearsals
  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
Font Resize
Contrast