Rhoi Unigol - National Theatre Wales

Rhoi Unigol

Pan fyddwch yn rhoi i NTW, rydych yn buddsoddi yn ein dyfodol, yn y cynyrchiadau yr ydym yn eu gwneud, y cymunedau y byddwn yn eu cyrraedd, yr artistiaid y byddwn yn eu cefnogi a’r straeon sy’n haeddu cael eu hadrodd. Rydych yn buddsoddi yn nyfodol eich theatr genedlaethol, ac rydym am ddod â chi ar y daith gyda ni.

Yn NTW, rydym yn gwthio ffiniau theatr i greu cynyrchiadau arloesol sy’n ysgogi’r meddwl mewn lleoedd annisgwyl. Rydym yn ymgysylltu â’r genedl a thu hwnt i chwilio am straeon newydd a herio yr hyn yw theatr a’r hyn y gall ei gyflawni.

Gall eich rhodd blannu hadau ar gyfer syniadau fydd yn tyfu yn ein cynhyrchiad mawr nesaf, gwneud cysylltiadau i gefnogi mwy o artistiaid, dechrau sgyrsiau i rannu mwy o syniadau a buddsoddi mewn mwy o brosiectau a rhannu ein cynyrchiadau â chynulleidfaoedd ledled y wlad.

Am sgwrs bellach am sut y gallech gefnogi National Theatre Wales cysylltwch â Esther Morris (Pennaeth Datblygu) ar 029 2035 3090 neu e-bostiwch esthermorris@nationaltheatrewales.org.

Blogiau

  • Mae NTW Wedi Chwarae Rhan Hollbwysig Yn Fy Natblygiad Fel Artist
  • Ers Fy Nghamau Cyntaf Gyda National Theatre Wales…
  • Roedd National Theatre Wales Yn Gallu Darparu Cymorth Ariannol Pan Wnes I’r Lleoliad Rheoli Llwyfan
  • Neidio I Mewn I Fy Arfer Fy Hun Am Bythefnos
  • “I never thought I would ever get a professional job in the arts”
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon