Rhoi Unigol

Pan fyddwch yn rhoi i NTW, rydych yn buddsoddi yn ein dyfodol, yn y cynyrchiadau yr ydym yn eu gwneud, y cymunedau y byddwn yn eu cyrraedd, yr artistiaid y byddwn yn eu cefnogi a’r straeon sy’n haeddu cael eu hadrodd. Rydych yn buddsoddi yn nyfodol eich theatr genedlaethol, ac rydym am ddod â chi ar y daith gyda ni.

Buddsoddi yng Nghenedlaethau’r Dyfodol
Eich rhodd chi i genedlaethau’r dyfodol. Dewch i ddarganfod rhagor ynghylch sut y medrwch gefnogi National Theatre Wales yn eich ewyllys.
Buddsoddi mewn Cynulleidfaoedd Newydd
O grwpiau cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig, i bobl ifanc sydd y tu allan i addysg prif ffrwd - rydym eisiau croesawu cynulleidfaoedd o bob cefndir, cael gwared ar unrhyw rwystrau a gwneud yn siŵr bod ein sioeau ar gael i bawb.
BUDDSODDI MEWN SYNIADAU NEWYDD
Rydym angen eich cymorth i greu cynyrchiadau rhyfeddol mewn lleoliadau rhyfeddol ac er mwyn gwireddu syniadau newydd.

Blogiau

  • Awdur Preswyl Cymru – Cwrdd â’r Awdur, Rhiannon Boyle
  • Blog Cynhyrchydd sy’n dod i’r amlwg – Alice Rush
  • Blog Cyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg – Lisa Diveney
  • Dewch i gymryd rhan yn ein arolwg cynulleidfa
  • Mae fy angerdd fel cyfarwyddwr wedi ei wreiddio yn y gwaith a wnaf gydag awduron ac actorion.
  • Castio STORM.3
  • Gadael Oily Cart – Francesca Pickard
  • The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter
  • The Agency – Y Diweddaraf – Gavin Porter
  • Year One in Pembrokeshire – Robbie Price
Font Resize
Contrast