Buddsoddi mewn Cynulleidfaoedd Newydd

Mae NTW yn gwneud theatr ar draws tirlun Cymru, i bobl Cymru, gan sicrhau bod ein cynyrchiadau ar gael i bawb.

Nod ein ffocws strategol o amgylch dathlu Pobl a Lleoedd Cymru yw ‘archwilio’r ffyrdd y mae’r theatr a wnawn yn darparu mannau ar gyfer pobl na fyddent byth yn cysylltu â’i gilydd mewn bywyd ‘arferol’ i fynd ar deithiau dychmygus gyda’i gilydd’. Mae pobl Cymru yn rhan bwysig o’n DNA: ein ‘teulu’ o artistiaid, aelodau TEAM a’n cymuned ar-lein, sy’n dod i weld ein cynyrchiadau, sy’n ein galluogi i ddweud eu storïau wrth Gymru a’r byd – a’r holl bobl hynny nad ydynt wedi dod i’n hadnabod ni eto.

I wneud hyn, rydym am wneud yn siŵr os yw rhywun am weld ein cynyrchiadau neu brofi ein rhaglenni a’n digwyddiadau – nad oes dim byd yn sefyll yn eu ffordd.  Mae’r ymgyrch Buddsoddi Mewn Cynulleidfaoedd Newydd yn ceisio cyflawni hyn trwy ddarparu tocynnau am ddim i bobl nad ydynt erioed wedi bod i berfformiad theatrig neu na allant dalu.

Trwy roi pris tocyn gostyngol o £10 bydd NTW yn gallu sicrhau BOD y theatr ar gyfer pawb

Felly er mwyn cael sgwrs bellach ynghylch sut y medrech gefnogi National Theatre Wales, cysylltwch os gwelwch yn dda â Michelle Carwardine-Palmer, y Rheolwr Gyfarwyddwr trwy ffonio 029 2035 3070. Ynteu e-bostiwch: development@nationaltheatrewales.org

Blogiau

  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Font Resize
Contrast