Buddsoddi mewn Cynulleidfaoedd Newydd

Mae NTW yn gwneud theatr ar draws tirlun Cymru, i bobl Cymru, gan sicrhau bod ein cynyrchiadau ar gael i bawb.

I wneud hyn, rydym am wneud yn siŵr os yw rhywun am weld ein cynyrchiadau neu brofi ein rhaglenni a’n digwyddiadau – nad oes dim byd yn sefyll yn eu ffordd.  Buddsoddi Mewn Cynulleidfaoedd Newydd yw’n menter newydd sy’n ceisio cyflawni hyn trwy ddarparu tocynnau am ddim i bobl nad ydynt erioed wedi bod i berfformiad theatrig neu na allant dalu.

Rhowch £10 heddiw a bydd NTW yn darparu tocynnau am ddim er mwyn sicrhau BOD y theatr ar gyfer pawb.

I gael sgwrs bellach ynghylch sut y gallwch chi gefnogi National Theatre Wales, cysylltwch ag Alex Roberts, Cydlynydd Datblygu ar 029 2035 3070. Neu e-bostiwch: development@nationaltheatrewales.org

Blogiau

  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast