BUDDSODDI YNOM NI

Mae 2018 yn flwyddyn gyffrous iawn i NTW wrth i ni gyflwyno i’r byd, ar ôl dwy flynedd o baratoi, raglen artistig lawn gyntaf Kully Thiarai.  Mae rhoddion gan y rhai sydd eisoes wedi buddsoddi mewn syniadau newydd wedi ein galluogi i feithrin y gorau i greu’r ‘profiadau theatrig hynod’ o ddathliad mis cyfan o’n GIG, a anwyd 70 mlynedd yn ôl yn Nhredegar, i gydweithrediad creadigol cyffrous gydag uned atgyfeirio disgyblion yn Sir Benfro.

 

Gyda’ch help byddwn yn parhau i wthio ffiniau theatr i greu cynyrchiadau arloesol ac ysgogol mewn mannau annisgwyl, ac ymgysylltu â’r genedl a thu hwnt i chwilio am straeon heb eu datgelu a herio beth yw theatr a beth y gall fod. Mae llawer ohonoch eisoes wedi ein cefnogi’n hael i feithrin y syniadau hyn a’u trawsnewid yn gamau gweithredu – diolch am eich cefnogaeth ac am ymddiried ynom ni i sicrhau bod eich buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau bosibl.

 

Gan edrych ymlaen, mae’r ddwy flynedd nesaf yn llawn potensial a chyfle anhygoel, gan ddod i ben gyda 10fed pen-blwydd NTW yn 2020.  Gyda’ch cefnogaeth, gallem wneud syniadau bach heddiw, yn anturiaethau epig yfory.  Ymunwch â ni ar y daith.

 

Rhowch nawr a Buddsoddi mewn Syniadau Newydd gyda ni.

CEFNOGWCH DAITH Y CREU

£5

RHANNU SYNIADAU

Cyfarfod coffi i rannu syniadau

£12

GWNEUD CYSYLLTIADAU

Costau teithio i gwrdd â chydweithwyr

£23

DATBLYGU PROSIECTAU

Proses recordio a rhannu ar gyfer mewnbwn ac adborth artistig

£57

PROFI CYSYNIADAU

Rhentu gofod gweithdy i arbrofi gyda syniadau

£100

TRAFOD POSIBILIADAU

Ymweliad creadigol i feithrin perthynas artistig

£500

CREU CYMERIADAU

Contractio actorion i archwilio'r posibiliadau

£1000

LLUNIO STRAEON

Egin gomisiwn i ddechrau ysgrifennu sgript

BUDDSODDI MEWN SYNIADAU NEWYDD

Dewiswch eich swm eich hun i gyfrannu

BETH MAE EICH CEFNOGAETH YN EI OLYGU I NI

Fel elusen gofrestredig, mae angen i ni godi’r arian i greu mwy o gyfleoedd i syniadau newydd ffynnu a thyfu.

Gallai unrhyw swm a roddwch fynd tuag at ran o’r broses – boed yn £5 ar gyfer cyfarfod coffi i sgriptiwr gynnig syniad, neu £7500 am gomisiwn llawn, mae pob cam creadigol yn rhan hanfodol o’r hyn a wnawn.

Cewch glywed rhagor am y syniadau y mae eich rhoddion yn eu gwireddu yng nghyhoeddiad tymor Kully yn ystod gwanwyn 2017. Dilynwch y daith yn #NTWNewIdeas

PARHEWCH A’R SGWRS

Am sgwrs bellach am sut y gallech gefnogi National Theatre Wales cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer* (Rheolwr Gyfarwyddwr) ar 029 2035 3070 neu e-bostiwch development@nationaltheatrewales.org

*Yn unol â’n polisi o fod mor dryloyw â phosib, teimlwn ddyletswydd i nodi nad llun go iawn o Michelle Carwardine-Palmer mo hwn.

Blogiau

  • Gadael Oily Cart – Francesca Pickard
  • The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter
  • The Agency – Y Diweddaraf – Gavin Porter
  • Year One in Pembrokeshire – Robbie Price
  • Year One in Wrexham – Lizzie Glazier
  • Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones
  • TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70
  • Ychydig o feddyliau a myfyrdodau
  • Dewch am sgwrs!
  • A View from Rehearsals
Font Resize
Contrast