BUDDSODDI YNOM NI

Yn NTW, rydym yn gwthio ffiniau theatr i greu cynyrchiadau arloesol sy’n ysgogi’r meddwl mewn lleoedd annisgwyl. Rydym yn ymgysylltu â’r genedl a thu hwnt i chwilio am straeon newydd a herio yr hyn yw theatr a’r hyn y gall ei gyflawni.

Mae Buddsoddi mewn Syniadau Newydd yn gofyn i chi i gefnogi ein gwaith, o’r cychwyn cyntaf. Gall eich rhodd blannu hadau ar gyfer syniadau fydd yn tyfu yn ein cynhyrchiad mawr nesaf, gwneud cysylltiadau i gefnogi mwy o artistiaid, dechrau sgyrsiau i rannu mwy o syniadau a buddsoddi mewn mwy o brosiectau a rhannu ein cynyrchiadau â chynulleidfaoedd ledled y wlad.

Mae ein 9fed tymor o waith yn edrych ar realiti salwch meddwl a cholled, yn mynd â ni at foment hanesyddol refferendwm  gwelliant 8 yn Iwerddon, ein cysylltu trwy donfeddi radio â biennale Fenis ac yn archwilio ochr dywyll y lleuad. Ni fyddai’r tymor hwn, sy’n cynnwys un o ddramodwyr mwyaf blaenllaw Cymru, Ed Thomas, a chyd-gynhyrchiad gyda’r cwmni theatr arloesol Hijinx, wedi bod yn bosibl heb i bobl fel chi gefnogi datblygu syniadau newydd.

CEFNOGWCH DAITH Y CREU

£5

RHANNU SYNIADAU

Cyfarfod coffi i rannu syniadau

£12

GWNEUD CYSYLLTIADAU

Costau teithio i gwrdd â chydweithwyr

£23

DATBLYGU PROSIECTAU

Proses recordio a rhannu ar gyfer mewnbwn ac adborth artistig

£57

PROFI CYSYNIADAU

Rhentu gofod gweithdy i arbrofi gyda syniadau

£100

TRAFOD POSIBILIADAU

Ymweliad creadigol i feithrin perthynas artistig

£500

CREU CYMERIADAU

Contractio actorion i archwilio'r posibiliadau

£1000

LLUNIO STRAEON

Egin gomisiwn i ddechrau ysgrifennu sgript

BUDDSODDI MEWN SYNIADAU NEWYDD

Dewiswch eich swm eich hun i gyfrannu

BETH MAE EICH CEFNOGAETH YN EI OLYGU I NI

Fel elusen gofrestredig, mae angen i ni godi’r arian i greu mwy o gyfleoedd i syniadau newydd ffynnu a thyfu.

Gallai unrhyw swm a roddwch fynd tuag at ran o’r broses – boed yn £5 ar gyfer cyfarfod coffi i sgriptiwr gynnig syniad, neu £7500 am gomisiwn llawn, mae pob cam creadigol yn rhan hanfodol o’r hyn a wnawn.

Cewch glywed rhagor am y syniadau y mae eich rhoddion yn eu gwireddu yng nghyhoeddiad tymor Kully yn ystod gwanwyn 2017. Dilynwch y daith yn #NTWNewIdeas

PARHEWCH A’R SGWRS

Am sgwrs bellach am sut y gallech gefnogi National Theatre Wales cysylltwch â Esther Morris* (Pennaeth Datblygu) ar 029 2035 3090 neu e-bostiwch esthermorris@nationaltheatrewales.org

*Yn unol â’n polisi o fod mor dryloyw â phosib, teimlwn ddyletswydd i nodi nad llun go iawn o Esther Morris mo hwn.

BLOGS

  • “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
  • Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
  • Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
  • “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
  • National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
  • Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
  • Hail Cremation! – Canslo
  • Price, Seren y Cyfryngau?
  • The Agency: 2019/2020
  • Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast