Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. - National Theatre Wales

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau.

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Hoffem ddweud diolch o waelod calon i’r holl gyrff dyfarnu grantiau sy’n cefnogi ein gwaith. Ni fyddem yn gallu creu popeth a wnawn heb eich cymorth hael a gobeithio y byddwch yn parhau i’n helpu yn y dyfodol!

Blogiau

  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast