Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Mynediad

Cynhelir y perfformiad mewn warws diwydiannol nas defnyddir bellach. 

Dylech gadw mewn cof y bydd:

  • Llawr anwastad
  • Llwch
  • Synau diwydiannol swnllyd annisgwyl
  • Prinder goleuni - mae gennym fflach lampau ar gael os hoffech ddefnyddio un
  • Mae croeso i aelodau’r gynulleidfa gael cip o gwmpas y lleoliad am 15 munud cyn dechrau’r sioe er mwyn dod yn gyfarwydd ag e. Bydd tywyswyr wrth law i’ch cynorthwyo.


​Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn, gyda llwyfan gwylio hygyrch ar gael. Os oes gennych unrhyw gonsýrn ynghylch mynychu’r perfformiad, yna cysylltwch os gwelwch yn dda.

Mae seddau ar gael ar lwyfan hygyrch ar gyfer y rhai sydd eu hangen. Mae’r perfformiad yn un cerdded o gwmpas ac yn symud o gwmpas yr adeilad, gyda’r actorion yn agos at y gynulleidfa

Mae capsiynau ar gael ym mhob perfformiad trwy gyfrwng iPad a ddarperir gan National Theatre Wales.

Mae Disgrifio ar Lafar ar gael mewn 2 berfformiad, 23 Medi (7.30pm) a 27 Medi (2.00pm). bydd taith gyffwrdd yn dechrau 45 munud cyn dechrau’r sioe.

Mae toiledau hygyrch ar gael.

Am ragor o wybodaeth ar fynediad, neu i drafod unrhyw ofid neu anghenion ychwanegol sydd gennych, yna cysylltwch os gwelwch yn dda â rhianlewis@nationaltheatrewales.org