Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Mynychu We're Still Here

Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor yng Ngweithiau Byass o 1pm ymlaen (matinee) / 6.30pm (gyda’r nos), (ac eithrio nos Fawrth 19 Medi, pan fydd y swyddfa docynnau yn agor am 6pm) ac argymhellwn eich bod yn cyrraedd y swyddfa docynnau o leiaf chwarter awr cyn dechrau’r sioe.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd gyda digon o amser mewn llaw.

Mae’r lleoliad o ddeutu 15 munud o dro o orsaf reilffordd Port Talbot Parkway, ac mae trenau yn rhedeg yn gyson ar hyd y cledrau hyn o Abertawe a Chaerdydd. O ymadael â gorsaf drenau Port Talbot Parkway, trowch i’r dde ger y swyddfa docynnau i fynd allan o’r orsaf ac oddi yno dilynwch saethau cyfarwyddo melyn llachar National Theatre Wales. Medrwch gynllunio eich taith ar y trên ymaNi chaniateir cŵn mewn unrhyw berfformiad, ac eithrio cŵn tywys.

Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw fan ar y safle. Bydd e-sigarennau tarth yn cael eu defnyddio gan y perfformwyr.

Gan nad oes lluniaeth ar gael i’w brynu ar y safle, dewch â dŵr mewn potel gyda chi os gwelwch yn dda. Rydym eisiau diogelu’r amgylchedd, felly ewch â sbwriel adref gyda chi, ynteu ei roi yn y biniau a ddarperir.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd We’re Still Here a chynulleidfa’r perfformiad yn cael ei ffilmio, ei recordio a lluniau yn cael eu tynnu gan National Theatre Wales at ei ddibenion ei hun. Trwy fynychu We’re Still Here, tybir y byddwch wedi rhoi’r holl ganiatâd sydd ei angen i NTW ar gyfer cofnodi eich presenoldeb yn We’re Still Here, ac i ddefnyddio’r cofnodion rheini mewn unrhyw gyfrwng ym mha ran bynnag o’r byd heb unrhyw gyfyngiad.