National Theatre Wales Pull Up : Shut Up - National Theatre Wales

National Theatre Wales Pull Up : Shut Up

Awst 3, 2020

Ymateb National Theatre Wales i’r alwad i weithredu i gwmnïau theatr a lleoliadau yn y DU.

2019-20

Gweithlu craidd (amser llawn a rhan-amser)

Roedd 23 o staff. Roedd ein tîm yn:

 • 4% B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol
 • 4% treftadaeth ddeuol: Du Caribïaidd a Gwyn
 • 4% treftadaeth ddeuol: Asaidd a Gwyn
 • 4% treftadaeth ddeuol neu luosog arall 
 • 4% o gefndir Asiaidd
 • 78% Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
  4% o gefndir Gwyn arall

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Roedd 11 ymddiriedolwr yn gwasanaethu ar ein Bwrdd. Roedd ein Bwrdd yn:

 • 9% treftadaeth ddeuol: Du Caribïaidd a Gwyn
 • 91% Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
 • Nid yw yr un o’n hymddiriedolwyr yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Panel TEAM

Roedd 13 aelod yn gwasanaethu ar Banel TEAM. 

 • Mae 31% yn bobl groenliw
 • Mae 46% yn fenywod
 • Nid yw yr un ohonynt yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Datblygiad Creadigol

O’r artistiaid a ymgysylltwyd drwy ein Rhaglen Datblygiad Creadigol gyfan

 • Roedd 54% o’r Prif Artistiaid yn fenywod
 • Roedd 29% o’r Prif Artistiaid yn bobl groenliw
 • Nododd 4% o’r Prif Artistiaid fod ganddynt anabledd neu anghenion ychwanegol 
 • a nododd 28% o’r Prif Artistiaid eu bod yn LGBTQ+

O’r artistiaid a ymgysylltwyd drwy ddau brif faes y Rhaglen Datblygiad Creadigol (Cyfnodau Preswyl ar Leoliad a Labordai Datblygiad Proffesiynol), a ddewiswyd i ddatblygu prosiectau newydd o alwadau agored:

 • Roedd 92% o’r Prif Artistiaid yn fenywod
 • Roedd 33% o’r Prif Artistiaid yn bobl groenliw
 • Roedd 35% o’r holl artistiaid (gan gynnwys cydweithwyr) yn bobl groenliw

Actorion

O’r perfformwyr a gastiwyd yn ein cynyrchiadau

 • Roedd 19% yn bobl groenliw
 • Roedd 47% yn fenywod
 • Roedd 22% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Prif Artistiaid

O’r artistiaid sy’n cychwyn a/neu’n arwain ein cynyrchiadau

 • Roedd 19% yn bobl groenliw
 • Roedd 38% yn fenywod
 • Nid oedd yr un yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Cyfranogwyr

O’r bobl a ymgysylltwyd drwy ein Rhaglen Cydweithredu gyfan

 • Roedd 30% yn bobl groenliw
 • Roedd 55% yn fenywod
 • Roedd 20% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

2018-19

Gweithlu craidd (amser llawn a rhan-amser)

Roedd 23 o staff. Roedd ein tîm yn:

 • 4% B/byddar, anabl neu niwroddargyfeiriol
 • 4% o gefndir Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd, gan gynnwys ein Cyfarwyddwr Artistig a’r Prif Swyddog Gweithredol
 • 4% o gefndir Asiaidd
 • 4% treftadaeth ddeuol neu luosog arall 
 • 78% Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Roedd 8 ymddiriedolwr yn gwasanaethu ar ein Bwrdd. Roedd ein Bwrdd yn:

 • 13% B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol
 • 13% treftadaeth ddeuol: Gwyn ac Asiaidd
 • 91% Gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig

Panel TEAM

Roedd 15 aelod yn gwasanaethu ar Banel TEAM. 

 • Roedd 20% yn bobl groenliw
 • Roedd 46% yn fenywod
 • Roedd 7% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Datblygiad Creadigol

O’r artistiaid a ymgysylltwyd drwy ein Rhaglen Datblygiad Creadigol gyfan

 • Roedd 59% o’r Prif Artistiaid yn fenywod
 • Roedd 12% o’r Prif Artistiaid yn bobl groenliw
 • Nododd 19% o’r Prif Artistiaid fod ganddynt anabledd neu anghenion ychwanegol
 • a nododd 25% o’r Prif Artistiaid eu bod yn LGBTQ+

Actorion

O’r perfformwyr a gastiwyd yn ein cynyrchiadau

 • Roedd 41% yn bobl groenliw
 • Roedd 56% yn fenywod
 • Roedd 3% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Prif Artistiaid

O’r artistiaid sy’n cychwyn a/neu’n arwain ein cynyrchiadau

 • Roedd 29% yn bobl groenliw
 • Roedd 58% yn fenywod
 • Nid oedd yr un yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Cyfranogwyr

O’r bobl a ymgysylltwyd drwy ein Rhaglen Cydweithredu gyfan

 • Roedd 19% yn bobl groenliw
 • Roedd 54% yn fenywod
 • Roedd 5% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

 

Wrth gasglu’r data hyn nid ydym yn gyson wedi rhoi cyfle i unigolion ddweud wrthym yn ddigon penodol sut maent yn uniaethu (er enghraifft, rydym wedi defnyddio ‘Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig’). Byddwn yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn gofyn am y wybodaeth hon, ei chasglu a’i defnyddio fel y gallwn ni a chithau, a hynny ar draws holl weithgarwch NTW, weld yn glir pwy sy’n elwa o gyfleoedd datblygiad, pwy sy’n cael eu cyflogi, pwy sy’n arwain ein cynyrchiadau a phwy sydd yn ein cynulleidfa.

Ar hyn o bryd rydym yn ymwneud â phrosesau i fynd i’r afael â diffyg amrywiaeth ein bwrdd a’n tîm staff. Credwn y dylai ein cwmni a’n gwaith adlewyrchu’r ddinas fywiog yr ydym wedi’n lleoli ynddi, a’r Gymru yr ydym yn gweithio iddi a chyda hi.

Ein huchelgeisiau ar gyfer tymhorau gwaith yn y dyfodol yw

Prif Artistiaid – yr artistiaid sy’n cychwyn a/neu’n arwain ein cynyrchiadau, sef awdur a chyfarwyddwr fel arfer.

 • Bydd 50% o’r Prif Artistiaid ar gyfer ein rhaglen artistig yn uniaethu fel menywod
 • Bydd 20% yn bobl groenliw
 • Bydd 10% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Perfformwyr 

 • Bydd 50% o’r Perfformwyr ar gyfer ein rhaglen artistig yn uniaethu fel menywod
 • Bydd 20% yn bobl groenliw
 • Bydd 10% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Gweithwyr llawrydd – artistiaid a gwneuthurwyr theatr gan gynnwys dylunwyr, cyfarwyddwyr cerdd, technegwyr, rheolwyr llwyfan a rhagor.

 • Bydd 15% o’r gweithwyr llawrydd ar gyfer ein rhaglen artistig yn bobl groenliw
 • Bydd 5% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Cyfranogwyr – pobl sy’n ymgysylltu â’n  rhaglen Cydweithredu, gan gynnwys artistiaid, cyfranogwyr cymunedol, staff cefn llwyfan a thechnegol, y rhai sydd wedi cynnal neu fynychu gweithdai a hyfforddiant, perfformio mewn digwyddiadau cymdeithasol a chymryd rhan yn The Agency. 

 • Bydd 50% o’r Cyfranogwyr a ymgysylltir drwy ein Rhaglen Cydweithredu yn uniaethu fel menywod
 • Bydd 20% yn bobl groenliw
 • Bydd 10% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Artistiaid a gefnogir drwy fentrau Datblygiad Creadigol, gan gynnwys awduron a  gomisiynir, Cyfarwyddwyr a Chynhyrchwyr sy’n dod i’r amlwg a chyfnodau preswyl ar leoliad i artistiaid

 • Bydd 50% o’r Artistiaid a ymgysylltir drwy ein Rhaglen Datblygiad Creadigol yn uniaethu fel menywod
 • Bydd 20% yn bobl groenliw
 • Bydd 10% yn B/byddar, anabl neu’n niwroddargyfeiriol

Mae ein hymddiriedolwyr yn gwasanaethu tymor o 3 blynedd ac mae proses recriwtio ar gyfer 4 lle ar ein bwrdd ar fin dechrau. Mae’r bwrdd bellach yn gweithio i sefydlu ei ymrwymiad pendant i amrywiaeth o fewn y cylch recriwtio hwn. 

Fel tîm rydym ar hyn o bryd yn edrych yn fanwl ar bob un o’n systemau a’n polisïau, gan eu halinio â’n gwerthoedd a’n cyfrifoldeb i wneud National Theatre Wales yn lle diogel a grymusol ar gyfer artistiaid, gwneuthurwyr theatr a gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau sy’n ddu, pobl ag anableddau a phob person groenliw.

Byddwn yn gwneud datganiad cyhoeddus yn yr hydref yn amlinellu ein gweithredoedd a’n hymrwymiadau sy’n deillio o’r broses hon.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast