Balloon Girl Ascending - National Theatre Wales

Balloon Girl Ascending

21st Jul 2020 - 24th Jul 2020

Ar-lein

Ynglyn Balloon Girl Ascending

“Mae gan bob un ohonom ein peiriannau amser, on’d does. Y rhai sy’n mynd â ni yn ôl yw atgofion … A’r rhai sy’n ein cario ymlaen, yw breuddwydion.” – H. G. Wells

Yr wythnos hon, mewn byd cyfochrog lle nad COVID 19 yw’n realiti cyfunol, byddem wedi bod yn paratoi i gyflwyno Balloon Girl, sioe ysblennydd awyr agored ar raddfa fawr yng Nghaerdydd.   Ond aeth bywyd ar hyd trywydd gwahanol ac nid ydym yn y fersiwn o’r dyfodol y dychmygodd yr un ohonom ni.

Rydym yn dal i weithio tuag at sioe ffisegol, ar ryw ffurf, rhywbryd yn y dyfodol, ond yn y cyfamser …

Fis Gorffennaf hwn mae 124 o flynyddoedd ers i Balloon Girl esgyn yn uchel uwchben awyr Caerdydd am 19.45pm ar nos Fawrth 21 Gorffennaf 1896.

Yn ystod yr wythnos 21-24 Gorffennaf 2020 fe wnaethom rannu, dathlu a chofio ei stori wrth i ni ddod ag eiliadau o’r gorffennol yn ôl yn fyw a dychmygu ein dyfodol a rennir.

Ymddangosodd y cynnwys ar draws Twitter, Instagram a threshold.digital, gan rannu digwyddiadau 1896, myfyrio ar y sefyllfa bresennol a’r sioe a allai fod wedi digwydd, ac edrych i’r awyr ac i’n gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Roedd Balloon Girl ascending yn ddyddlyfr digidol, yn arbrawf – gan brofi posibiliadau adrodd straeon ar draws llwyfannau niferus.

#LookUp

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar Balloon Girl Ascending – cymerwch funud os gwelwch yn dda i lenwi’r ffurflen adborth hon.

Archwilio Balloon Girl Ascending

Tîm Cynhyrchu

Prif Artist

Hannah McPake

Gyda

Alison John, Mydd Pharo, Julian Sykes & Shane Nickels

Diolch i

Rosemary Chaloner, Hoffi & Mess up the Mess

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast