Circle of Fifths - National Theatre Wales

Circle of Fifths

18 - 26 Mehefin | Ty Dawns, Caerdydd

Ynglŷn â Circle of Fifths

“rydyn ni’n dychwelyd i lwch y sêr”

Mae ffrindiau a theuluoedd yn ymgynnull ar y stryd y tu allan i gartref. Weithiau gyda sgidiau a rhawiau. Gyda’i gilydd maent yn rhannu mân siarad ac yn cydymdeimlo cyn ffarwelio â Butetown.

Yn ddiweddarach, mae straeon, atgofion a cherddoriaeth yn cymysgu â’u galar. Mae cân yn torri trwodd. Mae’r sain yn cael ei throi i fyny ac maent yn dawnsio.

Mae colled yn creu teimlad o anghytgord. Toriad yn rhythm bywyd. Ar adegau fel hyn, gall cerddoriaeth fod y peth sy’n gwneud i ni deimlo.

Mae’r gwneuthurwr ffilm a theatr Gavin Porter a chydweithfa o artistiaid yn dod â ni at ein gilydd i ddathlu bywyd mewn marwolaeth. Perfformiad dogfennol byw, wedi’i adrodd trwy straeon bywyd go iawn, wedi’i wreiddio mewn traddodiad, cerddoriaeth a chof.

Trelar

Gwybodaeth am leoliad a thocynnau

Hyd: 70 munud, ynghyd â chyfarfod am 30 munud ar ôl y sioe
Dydd Sadwrn
18th June
6pm
£8
Tŷ Dawns, Caerdydd
Dydd Sul
19th June
5pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Dydd Mawrth
21st June
8pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Dydd Mercher
22nd June
8pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Dydd Iau
23rd June
6pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Audio Description
Dydd Iau
23rd June
9.30pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Dydd Gwener
24th June
8pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Sign Language
Dydd Sadwrn
25th June
6pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Closed Caption
Dydd Sadwrn
25th June
9.30pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd
Dydd Sul
26th June
5pm
£8, £12, £16
Tŷ Dawns, Caerdydd

Gwybodaeth am docynnau

Talu yn ôl eich Dymuniad

Ar gyfer pob perfformiad o Circle of Fifths, gallwch ddewis talu pris sy’n briodol i chi. Mae sawl pris i ddewis o’u plith. Rydyn ni’n gwybod bod pris yn rhwystr i rai, felly bydd y rhai sy’n gallu fforddio talu ychydig yn fwy am eu tocyn, yn ein helpu ni i gefnogi’r rhai na allant wneud hynny. 

 Gellir archebu tocynnau ar-lein, dros y ffôn neu yn bersonol trwy ein Partner Tocynnau Theatr y Sherman. Mae’r Telerau ac Amodau llawn i’w gweld yma.

Gellir prynu tocynnau hefyd ar noson pob perfformiad o’n man cychwyn ar Stryd Pierhead, y tu allan i’r Senedd. Gallwch ddod o hyd i ni yno 1 awr cyn dechrau’r sioe. Yn amodol ar argaeledd, wrth gwrs.

Hygyrchedd

Gwrandewch ar y daflen sain

Dydd Iau 23 Mehefin, 6pm – perfformiad Sain Ddisgrifiad gan Alastair Sill.
Dydd Gwener 24 Mehefin, 8pm – perfformiad BSL gan Sami Dunn
Dydd Sadwrn 25 Mehefin, 6pm – Capsiynau byw gan Sheryll Holley

Cyn y sioe, bydd nodyn cyflwyno ar gael yma ac yn y Tŷ Dawns.

Mae’r Tŷ Dawns yn gwbl hygyrch drwyddo draw. Lleolir lifftiau ym mlaen tŷ a thu ôl i’r llwyfan i bob lefel ac i bob man.

 

Gwybodaeth am leoliad

Ble: Tŷ Dawns, Stryd Pen y Pier, Caerdydd, CF10 4PH

Gallwch ddod o hyd i’r Tŷ Dawns y tu ôl i Ganolfan Mileniwm Cymru ar Stryd Pen y Pier, gyferbyn â’r Senedd.

Bydd y sioe’n dechrau ar y stryd tu mas mynedfa’r Senedd

Ni fydd y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn mwy na 15 munud ar ôl dechrau’r perfformiad.

Does dim cyfleusterau lluniaeth tu mewn i’r Tŷ Dawns ond mae digon o luniaeth ar gael yng Nghanolfan Mileniwm Cymru neu mewn sawl lle yn yr ardal.

Lluniau promo

Lluniau ymarfer

Cast

Cerddor

Anthony 'Drumtan' Ward

Cerddor

Kiddus Murrell

Perfformiwr

Maureen Blades

Perfformiwr

Francesca Dimech

Perfformiwr

Wella

Perfformiwr

Rose Beecraft Music

Tîm creadigol

Cyfarwyddwr

Gavin Porter

Dylunydd Set a Gwisgoedd

Jacob Hughes

Dylunydd Golau

Jane Lalljee

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Bianca Ali

Artist Cyswllt

Kyle Legall

Stori Naomi

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast