CRAVE - National Theatre Wales

CRAVE

31st Oct 2020 - 7th Nov 2020

Llif Byw: 31 Hydref - 7 Tachwedd

Crave

CYNHYRCHIAD GAN THEATR GŴYL CHICHESTER

Erin Doherty     Alfred Enoch     Wendy Kweh     Jonathan Slinger

CRAVE

Gan Sarah Kane

LLIF BYW 

31 Hydref – 7 Tachwedd

Dangosiad drwy ffrwd fyw 7 Tachwedd, 5pm

Dyma fi, unwaith eto, dyma fi, dyma fi, yn y tywyllwch, unwaith eto

Mewn byd drylliedig, mae pedwar cymeriad yn chwilio am y goleuni.

Yn flin, doniol, herfeiddiol, yn garedig ac yn greulon, mae Crave yn fyfyrdod personol iawn ar ystyr cariad. Yn llawn colled a hiraeth, bydd y cynnwys yn berthnasol iawn wrth i ni ddechrau ailgysylltu ein bywydau ar ôl yr unigrwydd a’r ynysiad a achoswyd gan y pandemig byd-eang.

Bydd Crave yn cael ei lwyfannu i gynulleidfa fyw, fydd yn cadw pellter cymdeithasol, yn Theatr Gŵyl Chichester ac yn cael ei ffrydio’n fyw i gynulleidfaoedd digidol byd-eang.

Bydd y cynhyrchiad unigryw hwn yn cynnwys sain synhwyraidd a seinlun â fideo a grëwyd gan y cyfarwyddwr Tinuke Craig, y dylunydd Alex Lowde, y dylunydd golau Joshua Pharo, y dylunydd ffilm Ravi Deepres a’r cyfansoddwr Anna Clock.

Bydd perfformiadau o Crave – wyneb yn wyneb yn Chichester Festival Theatre a thrwy ffrwd fyw – yn parhau hyd at a chan gynnwys dydd Mercher 4 Tachwedd. Rhwng dydd Iau 5 a dydd Sadwrn 7 Tachwedd, llwyfannir y ddrama y tu ôl i ddrysau caeëdig yn y theatr a’i ffrydio’n fyw i gynulleidfaoedd gartref.  

  • Closed Caption

Lluniau cynhyrchu

Trelar ymarfer Crave

Tîm Creadigol

Ystyrir Sarah Kanes yn un o ddramodwyr mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Daeth i amlygrwydd yn 1995 gyda’i drama gyntaf arloesol, Blasted. Ysgrifennodd pum drama a ffilm yn ystod ei gyrfa fer. Perfformiwyd Crave am y tro cyntaf yn 1998 yn Theatr Traverse, Caeredin. Heddiw mae ei dramâu yn cael eu perfformio o amgylch y byd.

Roedd cynhyrchiad Tinuke Craig o random/generations yn uchafbwynt Gŵyl 2018; ers hynny, mae ei gwaith yn cynnwys The Colour Purple (Curve Leicester).

  • Closed Caption

Cast

Dyma fydd perfformiad cyntaf Erin Doherty yn Chichester. Ar hyn o bryd, mae’n chwarae’r Dywysoges Anne yng nghyfres 3 a 4 o’r ddrama deledu The Crown, mae hi wedi chwarae rolau theatr blaenllaw, gan gynnwys yn The Old Vic, Young Vic, Royal Court, a Manchester Royal Exchange. Wedi’i geni a’i magu yng Ngorllewin Sussex, cafodd ei henwi’n Seren ar ei Chynnydd gan yr Evening Standard ac yn Seren Yfory Screen International yn 2018, a chafodd ei chynnwys ar Restr Elle 2020.

Mae Alfred Enoch hefyd yn ymddangos yn Chichester am y tro cyntaf. Ar ôl chwarae Dean Thomas mewn saith ffilm Harry Potter, mae ei waith theatr yn cynnwys Red (y West End a NT Live), Coriolanus (Donmar Warehouse), Tree (Young Vic) a Timon of Athens (National Theatre). Mae ei rannau teledu yn cynnwys Sherlock a How to Get Away With Murder.

Mae credydau theatr helaeth Wendy Kweh yn cynnwys The Welkin a Top Girls yn y National Theatre, Julius Caesar yn The Bridge, Snow in Midsummer i’r RSC a Chimerica yn y West End; dyma ei hymddangosiad cyntaf yng Ngŵyl Chichester. Mae hi wedi ymddangos mewn sawl cyfres o Holby City a The Bill.

Bydd Jonathan Slinger yn dychwelyd i Chichester lle ymddangosodd ddiwethaf yn Yes, Prime Minister yn 2010. Mae ei rolau niferus i RSC yn cynnwys Hamlet, Prospero, Macbeth, Richard II a Richard III, tra bod ei ymddangosiadau diweddar yn y West End yn cynnwys City of Angels, Fanny and Alexander, Charlie and the Chocolate Factory a Urinetown. Mae ei waith teledu diweddar yn cynnwys The Salisbury Poisonings ac I May Destroy You.

  • Closed Caption

Llif Byw

Fel cyhyrchydd theatr Cymreig, mae’n peri loes imi nad yw’r cwmnïau Cymraeg a Chymreig yn gallu creu cynhyrchiadau eu hunain ar hyn o bryd o ganlyniad i’r cyfnod clo. ‘R’ym ni’n benderfynol o dorri ein cwys ein hunain ac felly r’ym ni’n gobeithio y bydd y bartneriaeth hon rhwng National Theatre Wales a Chichester Festival Theatre yn galluogi cynulleidfaoedd yng Nghymru i fwynhau perfformiadau byw tan ddaw y cyfnod cythryblus hwn i ben a phryd yr adferir theatr fyw yng Nghymru.” – Daniel Evans, Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Gŵyl Chichester

Mae Theatr Gŵyl Chichester yn falch iawn o fod yn bartner i National Theatre Wales i ffrydio’r cynhyrchiad hwn yn fyw (rhwng 31 Hydref a 7 Tachwedd) fel y gall cynulleidfaoedd ledled y byd fwynhau’r cynhyrchiad a phrofi theatr fyw o gysur eu cartref. 

Pris y tocynnau i weld y cynhyrchiad llif byw yw £10, £15 neu £20. Bydd pawb yn cael yr un olygfa ni waeth pa docyn maen nhw’n ei brynu, ond rydyn ni’n gofyn i chi ystyried talu’r hyn y byddech chi fel arfer yn ei dalu am noson yn y theatr. Bydd hyn yn helpu i gefnogi Theatr Gŵyl Chichester a Theatr Genedlaethol Cymru, wrth i ni barhau i gynhyrchu theatr greadigol uchelgeisiol o safon fyd-eang a chysylltu â’n cymunedauMae’n bosibl i grŵp wylio gyda’i gilydd gydag un tocyn ond, os ydych chi’n teimlo y gallwch chi, ystyriwch brynu nifer o docynnau llif byw os oes mwy nag un person yn gwylio. 

Sylwch: ar ôl i chi brynu tocynnau llif byw anfonir cadarnhad o’ch archeb atoch; yna byddwn mewn cysylltiad cyn y digwyddiad gyda manylion llawn am sut i ymuno â’r perfformiad ar-lein.

16 oed + – Yn cynnwys iaith gref

  • Closed Caption

Archebu Nawr

50 munud

Lluniau ymarfer

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast