FRANK - National Theatre Wales

FRANK

22 Chwefror - 21 Mawrth

Ynglŷn FRANK

‘Rydym i gyd wedi bod o gwmpas yn ddigon hir i wylio mynydd yn araf droi’n llwch. Fy nhad oedd fy un i.’

Wedi’i gynnwys yn amgylchedd di-haint ffatri gwrth-wenwyn nadroedd yng Ngorllewin Cymru, mae Frank yn brwydro i ddod i delerau â marwolaeth ddiweddar ei dad. Yn anfodlon ar ei swydd, mae’n ailymweld ag atgofion â’r gobaith o newid ei ddyfodol a thawelu perthynas tad-mab gymhleth.

FRANK yn ffilm fer iasol o hardd ac ingol sy’n cynnwys barddoniaeth wreiddiol gan Frank a cherddoriaeth gan Sam Jones.

Wedi’u lleoli yng Nghymru, mae’r Jones Collective yn cael eu hysbrydoli gan y bobl a’r cymunedau y maent yn cwrdd â nhw. Mae FRANK wedi’i ysbrydoli gan, a’i greu gyda’r bardd a’r gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd go iawn, Frank.

“Eleven minutes of depth and nuance… honestly moving, visually strong, and like all good short films, lingers like a flash in the darkness.” Wales Arts Review

Jones Collective, National Theatre Wales a Frank Thomas mewn cydweithrediad â Plastique Fantastique.

Lluniau: Tegan Foley

Trelar

Sisiwn holi

Oriel luniau

Gwneud FRANK

O sioe cyn-bandemig safle-benodol ysblennydd i’w ffurf ddigidol wedi’i hail-ddychmygu, mae gwneud FRANK wedi bod yn dipyn o gamp. Yn ystod y ffilmio yng Nghoedwig Cas-gwent, gofynnon ni i’r crewyr, Buddug James Jones, Frank Thomas, Jesse Briton, a Sam Jones i rannu troeon trwstan y sioe. Darllenwch Gwneud FRANK: o’r goedwig i’r sgrin.

Bwriad y Jones Collective a Plastique Fantastique oedd treulio eleni yn fforestydd a choedwigoedd Cymru, gan rannu eu cydweithrediad artistig FRANK, sioe am fywyd go iawn Frank Thomas, gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd, artist y gair llafar a gwenynwr.  Fel y mwyafrif o bobl roedd yn rhaid i’n cynlluniau newid, a disodlwyd sgyrsiau o dan y canopi gan alwadau fideo a chysylltiadau rhithwir.

Er i ni golli’r coed, roedd yr amser i feddwl yn golygu amser i archwilio. Parhaodd Yena Young (Plastique Fantastique) a Buddug James Jones (Jones Collective) i gydweithio, ac estyn allan at arbenigwyr i archwilio themâu a phynciau sy’n berthnasol i’w cydweithrediad. Recordiwyd eu disgwrs creadigol ac mae’r sgyrsiau hyn bellach ar gael fel cyfres podlediad.

Diolch i arian gan Lysgenhadaeth yr Almaen a’r Goethe-Institut Llundain.

Tîm

Cyfarwyddwr / Awdur

Jesse Briton

Cyfarwyddwr / Dylunydd

Buddug James Jones

Perfformiwr / Awdur

Frank Thomas

Cyfansoddwr

Sam Jones

Cyfarwyddwr ffotograffiaeth

George Morris

Cynhyrchydd

Gavin Porter

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon