FRANK - National Theatre Wales

FRANK

Ar-lein 2022

Ynglŷn FRANK

Jones Collective a National Theatre Wales mewn cydweithrediad â Phlaique Fantastique. Crëwyd gan Buddug James Jones, Frank Thomas & Jesse Briton.

Un dyn yn brwydro â’i natur a’i alar. 

Mae Frank Thomas, bardd bywyd go iawn a gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd, ar goll yn yr anialwch. 

Pa ryddid newydd y gallai dychwelyd i fyd natur ei gynnig? A pha hen beryglon y gallai eu deffro…?

Mae FRANK yn emphemeral gynhyrchiad ac a grëwyd yn ddwfn yng nghoedwigoedd Cymru, sy’n cynnwys barddoniaeth wreiddiol gan Frank Thomas a cherddoriaeth gan Sam Jones. Roedd gwireddu amgylchedd theatr gwreiddiol FRANK yn amhosibl yn ystod pandemig, ond ynghyd â Chydweithrediad Jones, roeddem yn benderfynol o ddod o hyd i ffordd i rannu’r sioe gyda chynulleidfaoedd. Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn cael dweud bod FRANK bellach wedi cael ei ail-ddatblygu yn ffilm, ar-lein yn y flwyddyn newydd.

Fe rannwn ni fwy gyda chi cyn bo hir…

Lluniau: Tegan Foley

Lluniau

Podlediad

Bwriad y Jones Collective a Plastique Fantastique oedd treulio eleni yn fforestydd a choedwigoedd Cymru, gan rannu eu cydweithrediad artistig FRANK, sioe am fywyd go iawn Frank Thomas, gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd, artist y gair llafar a gwenynwr.  Fel y mwyafrif o bobl roedd yn rhaid i’n cynlluniau newid, a disodlwyd sgyrsiau o dan y canopi gan alwadau fideo a chysylltiadau rhithwir.

Er i ni golli’r coed, roedd yr amser i feddwl yn golygu amser i archwilio. Parhaodd Yena Young (Plastique Fantastique) a Buddug James Jones (Jones Collective) i gydweithio, ac estyn allan at arbenigwyr i archwilio themâu a phynciau sy’n berthnasol i’w cydweithrediad. Recordiwyd eu disgwrs creadigol ac mae’r sgyrsiau hyn bellach ar gael fel cyfres podlediad.

Diolch i arian gan Lysgenhadaeth yr Almaen a’r Goethe-Institut Llundain.

Tîm

Cyfarwyddwr / Awdur

Jesse Briton

Cyfarwyddwr / Dylunydd

Buddug James Jones

Perfformiwr / Awdur

Frank Thomas

Cyfansoddwr

Sam Jones

Cyfarwyddwr ffotograffiaeth

George Morris

Cynhyrchydd

Gavin Porter

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast