Cenhadaethau Go Tell The Bees - National Theatre Wales

Cenhadaethau Go Tell The Bees

Cenhadaeth 1: Creu Blodyn Haul

Cenhadaeth 2: Phil Okwedy - tasgau adrodd straeon

Gwnaethoch flodau haul, a rhoi paent wyneb, a gwisgo dillad llachar, a dawnsio a dathlu ar gyfer ein Gorymdaith Rithwir. Os ydym o ddifrif am ddeall ein lle ym myd natur, mae angen i ni oedi a chymryd anadl. Clywed yr adar, y coed, gwylio’r blodau’n blodeuo a gwrando ar y môr gyda’r gweithgareddau diweddaraf fel rhan o Go Tell the Bees gyda #ntwTEAM

Mae’r storïwr Phil Okwedy yn mynd â chi drwy gyfres o bum stori, pob un â’u gweithgareddau eu hunain i chi eu cwblhau gartref.

Archwiliwch rym dychymyg a stori a chofiwch – ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen i helpu i newid y byd.

Mae’r ail stori yn cynnwys themâu y gallai rhai eu cael yn annifyr. Efallai y byddai’n syniad da i rieni, gwarcheidwaid neu athrawon wylio’r adran hon yn gyntaf cyn ei rhannu gyda’u plant neu eu disgyblion er mwyn iddynt fod yn barod ar gyfer unrhyw gwestiynau a allai godi o ganlyniad i’r stori hon.

Fideo tasgau adrodd straeon

Cenhadaeth 3: Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth y gwenyn?

Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth y gwenyn?

Mae gan Frenhines y Gwenyn neges i ni fodau dynol, neges i’n helpu ni i adfer y cydbwysedd gyda natur.

Yn y gorffennol, roedd bodau dynol yn gweld gwenyn fel cysylltiad â’n hynafiaid a natur; yn y traddodiad Celtaidd, hwy oedd y negeswyr rhwng ein byd ni a byd yr ysbrydion ac felly roeddem yn arfer dweud ein newyddion wrth y gwenyn drwy straeon, drwy farddoniaeth a thrwy gelfyddyd er mwyn i’r gwenyn aros yn agos.  Roedden ni’n gwybod y bydden ni’n colli popeth hebddynt.

Mae National Theatre Wales bellach yn eich gwahodd unwaith eto i ddweud wrth y gwenyn eich hanesion, eich newyddion, i helpu i’w cadw’n agos. Sut ydych chi’n cysylltu â natur? Pa wersi yr ydych chi wedi eu dysgu oddi wrth eich hynafiaid? Beth yw eich gobeithion ar gyfer y dyfodol? Beth yw eich neges chi i’r gwenyn?

Pan fyddwch wedi creu eich neges, anfonwch hi atom drwy’r ffurflen hon

Ar ôl i ni gasglu eich caneuon, eich straeon, eich barddoniaeth a’ch fideos byddwn yn eu hymgorffori yn ein sioe Go Tell The Bees, sy’n cael ei chynnal ym Mhenfro a Maenorbŷr yn 2021. Byddwn hefyd yn defnyddio rhai ohonynt ar-lein ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol dros y 12 mis nesaf – cadwch lygad allan am eich un chi!

Fideo Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth y gwenyn?

Cenhadaeth 4: Gweithred Syml

Rydym wedi gwneud ein blodau haul, wedi creu ein straeon ac wedi siarad â’r gwenyn. Nawr, gydag ychydig o weithredoedd syml gallwn newid sut rydym yn rhyngweithio â’n hamgylchedd, a sut rydym yn rhyngweithio â’n gilydd. Mae ein cenhadaeth nesaf, fel rhan o Go Tell the Bees, yn gofyn i bob un ohonom berfformio saith gweithred syml yn ein bywydau bob dydd.

Cliciwch ar y delweddau isod i gael mwy o syniadau ac ysbrydoliaeth ar bob Gweithred Syml.

Datblygwyd mewn cydweithrediad â Counterpoints Arts. Cefnogir gan Little Green Grant a Bluestone Foundation.

 

 

 

Fideo Gweithred Syml

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast