Go Tell the Bees - National Theatre Wales

Go Tell the Bees

Sir Benfro

Go Tell The Bees

Naomi Chiffi – Cyd-Grëwr & Awdur 
Di Ford – Cyd-Grëwr & Dylunydd 
Sita Thomas – Cyd-Grëwr & Cyfarwyddwr

Mae tywyllwch ar y gorwel – rhywbeth yn ymgripio’n agosach sy’n adleisio’r cysgod a orchuddiodd y tir a’r môr 25 mlynedd yn ôl.

Gall y gwenyn, fu unwaith yn ffrindiau i ni gan rannu’n cyfrinachau, synhwyro’r perygl ac maent yn paratoi i ffoi. Hebddyn nhw bydd ecosystem y Ddaear a’n cymunedau yn chwalu.

Mae un plentyn bach sydd â chysylltiad arbennig â’r byd naturiol yn synhwyro’r perygl. Ymunwch ag ef ar daith epig wrth iddo deithio drwy Sir Benfro gyda dim ond pedair awr ar hugain i’n hail-gysylltu â natur a’n gilydd i helpu i argyhoeddi’r gwenyn i aros.

Mae Go Tell The Bees yn ffilm a wnaed gyda phobl Sir Benfro, ganddyn nhw ac ar eu cyfer. Wedi’i datblygu gan NTW TEAM dros bedair blynedd mewn cydweithrediad ag artistiaid a chymunedau lleol, mae’n archwilio’r hyn sydd wedi newid yn y blynyddoedd ers trychineb y Sea Empress a sut, gydag ychydig o weithredoedd syml, y gallwn newid y ffordd yr ydym yn cysylltu â’r byd naturiol a’n gilydd.

Am ddarganfod rhagor? Archwiliwch themâu Go Tell The Bees ymhellach a darganfod rhagor am sut y gallwch chi gwblhau’r gweithredoedd syml ar ein ap symudol Go Tell The Bees, yn cynnwys cerddoriaeth o drac sain y ffilm gan John Lawrence, Jess Ward a Molara Awen, a chynnwys ychwanegol gan Neil Bebber a Phil Okwedy a phlant Ysgol Maenorbŷr.

Gallwch archwilio rhai o’r cenadaethau y mae pobl leol wedi bod yn cymryd rhan ynddynt isod ac, os oes gennych rai bach gartref, edrychwch ar ein hystorfa ddysgu o adnoddau addysgol ar gyfer CA2 a CA3.

Ap gwe Go Tell the Bees

Mae ap gwe yn cyd-fynd â Go Tell The Bees, a ddatblygwyd yn arbennig ar ein cyfer gan Natasha Bigford.

Ar yr ap fe welwch:

  • Adnoddau i’w harchwilio a fydd yn helpu i’ch ysbrydoli i gyflawni’r saith Gweithred Syml
  • Cerddoriaeth o drac sain y ffilm gan John Lawrence, Jess Ward a Molara Awen
  • Cyfres o “Stories for Stressed Grown Ups” yn ymwneud â’n Gweithredoedd Syml, gan Neil Bebber
  • Cyfres o straeon a myfyrdodau yn ymwneud â’n Gweithredoedd Syml, a grëwyd gan Phil Okwedy a phlant Ysgol Maenorbŷr
  • A rhagor!

Gan mai ap gwe yw hwn, nid oes angen i chi lawrlwytho unrhyw beth, dim ond mynd i gotellthebees.org ar eich dyfais symudol.

Sylwch: gallwch gyrchu’r ap ar ddyfeisiau bwrdd gwaith, ond cewch y profiad gorau ar ddyfais symudol.

Fideos

Sea Empress 25

Mae amser yn cael ei atalnodi gan eiliadau. Eiliadau sy’n newid pethau. Eiliadau sy’n gwneud inni stopio.

Roedd 8.07pm ar noson y 15fed o Chwefror, 1996, yn un o’r eiliadau hyn. 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae arllwysiad olew y Sea Empress yn dal i fod yn ffres yng nghof Sir Benfro.

O syrffwyr i bysgotwyr, gweithwyr purfa olew i gapteiniaid llongau, cadwraethwyr i wleidyddion, dewch i glywed y straeon personol gan y bobl a oedd yno. Gyda delweddau breuddwydiol a cherddoriaeth atmosfferig gan John Lawrence o Gorky’s Zygotic Mynci, mae Sea Empress 25 yn adrodd hanes trychineb amgylcheddol y mae ei heffaith yn dal i gael ei theimlo heddiw.

Mae Sea Empress 25 yn ffilm gan Gavin Porter, a wnaed mewn cydweithrediad â Postcards and Podcasts.

Gwyliwch yma

Cenadaethau

Ers haf 2020 rydym wedi bod yn gofyn i gymuned Sir Benfro gwblhau nifer o Genadaethau sy’n archwilio themâu Go Tell The Bees. Gallwch archwilio a chwblhau’r Cenadaethau hynny yma.

  • Cenhadaeth 1: Creu Blodyn Haul
  • Cenhadaeth 2: Phil Okwedy – tasgau adrodd straeon
  • Cenhadaeth 3: Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth y gwenyn?
  • Cenhadaeth 4: Gweithred Syml

Ystorfa Ddysgu

Wrth wraidd Go Tell the Bees yw’r gobaith y gallwn, drwy wneud, ddysgu oddi wrth ein gilydd, y gallwn adeiladu hyder a sgiliau ac y gallwn brofi drwy’r synhwyrau i gyd. Rydym am i’r cynhyrchiad hwn gael effaith gadarnhaol ar gymunedau. Mae dysgu mewn ffordd weithgar a llawn dychymyg yn hanfodol i hyn.

Mae TEAM NTW wedi creu ystorfa o wybodaeth,  gweithgarwch ac ysbrydoliaeth er mwyn i bobl ifanc allu defnyddio’r gofod hwn fel sbardun ar gyfer dysgu.

Archwiliwch yr Ystorfa yma

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast