Go Tell the Bees

Sir Benfro

Go Tell The Bees

Mae’r blaned hon mewn argyfwng. Yn ddigidol, rydym yn fwy cysylltiedig nag erioed o’r blaen, ac eto mae cynifer ohonom yn sôn am ymdeimlad cynyddol o ddatgysylltu oddi wrth eraill a’r byd naturiol o’n cwmpas …

Mae gwreiddiau’r syniad o rannu newyddion cymunedol a theuluol pwysig gyda gwenyn yn nhraddodiadau gwerin a mytholegol Cymru ac ar draws y byd. Yn ôl y stori, pryd bynnag y byddwn yn methu â gwneud hynny, bydd y gwenyn yn gadael eu cychod ac yn diflannu o’n hardal …

Dros y pedair blynedd diwethaf mae TEAM NTW wedi ymwreiddio yng nghymunedau Sir Benfro, gan archwilio’r pethau allweddol sydd bwysicaf i bobl y sir.  Ar ôl penderfynu ar newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd fel y mater mwyaf brys, Go Tell the Bees yw’r ymateb a gyd-grëwyd gyda’r gymuned – gwaith newydd beiddgar sy’n ailddiffinio’r ffordd y gwneir theatr tra’n adrodd stori fyd-eang am ein cysylltiad dynol â byd natur ac â’n gilydd.

Phil - tasgau adrodd straeon

Ynglŷn â’r sioe

CREU CYMUNEDOL …

Yr haf hwn roeddem wedi gobeithio y byddem yn gadael i’n dychymyg redeg yn rhemp gyda phobl Sir Benfro ar eu traethau, mynyddoedd, fforestydd, cestyll a threfi hardd, gan lunio a chreu’r cynhyrchiad byw yn yr hydref. Byddwn yn dal i wneud hynny … ond ddim eto.

Am y tro, mae’n amser ailfeddwl ac ymdrin â phethau’n wahanol ac rydym am i chi ein helpu.  Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi cyfres o genadaethau creadigol arbennig i’r teulu cyfan eu gwneud gyda’i gilydd, er mwyn ein helpu i baratoi ar gyfer y dathliad. . Mae’n amser gweithredu. Dewch i greu, gwneud, ymgynghori ac archwilio gyda ni.

Bydd Go Tell The Bees yn cael ei rannu dros benwythnos yn erbyn cefndir hudolus Sir Benfro; dathliad mewn arddull gŵyl o greu rhwng TEAM National Theatre Wales, Celfyddydau Counterpoint a chymunedau lleol, gan gynnig y cyfle i ddod at ein gilydd i gydnabod ein cysylltiad â’n gilydd a’r byd naturiol yr ydym yn ei rannu.

MEWN YMATEB I NAWR … 

Gwyddom fod y syniad o gasgliadau mawr o bobl ar hyn o bryd yn arwain at gymysgedd anghyson o obaith a disgwyliad, ansicrwydd a phryder. Yn yr un modd â phob peth sy’n ymwneud â’n dull o weithredu gyda Go Tell The Bees, byddwn yn cymryd ein harweiniad o’r gymuned. Hyd yn oed pan fernir ei bod yn ddiogel i fod mewn lle awyr agored gyda’n gilydd eto, byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu a yw’n teimlo’n iawn.

Byddwn yn defnyddio ein holl gyfleoedd i gysylltu â sut mae pobl yn teimlo am hyn drwy ein gweithgareddau ymchwil a datblygu yr haf hwn a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein cynllunio o gwmpas penwythnos yr ŵyl ar hyd y ffordd …

Gweithgareddau (fideo)

cyfansoddwr fideo – Ben Mason

cyfansoddwr fideo – John Lawrence

crëwr fideo – Gemma Green-Hope

adroddwr fideo – Ioan Hefin

Fideo

Fideo â disgrifiad sain

Gweithgareddau

Gwnaethoch flodau haul, a rhoi paent wyneb, a gwisgo dillad llachar, a dawnsio a dathlu ar gyfer ein Gorymdaith Rithwir. Os ydym o ddifrif am ddeall ein lle ym myd natur, mae angen i ni oedi a chymryd anadl. Clywed yr adar, y coed, gwylio’r blodau’n blodeuo a gwrando ar y môr gyda’r gweithgareddau diweddaraf fel rhan o Go Tell the Bees gyda #ntwTEAM

Mae’r storïwr Phil Okwedy yn mynd â chi drwy gyfres o bum stori, pob un â’u gweithgareddau eu hunain i chi eu cwblhau gartref.

Archwiliwch rym dychymyg a stori a chofiwch – ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen i helpu i newid y byd.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast