Go Tell the Bees - National Theatre Wales

Go Tell the Bees

Sir Benfro - 3, 10 & 17 Medi 2021

Go Tell The Bees Dangosiadau Awyr Agored

Cyflwynwyd gan National Theatre Wales TEAM

Ymunwch â ni ym mis Medi i brofi Go Tell The Bees mewn cyfres o arddangosiadau awyr agored ledled Sir Benfro.

Wedi’i ddatblygu yn sgil pedair blynedd o drafodaethau, ac wedi’i ysbrydoli gan 25 mlynedd ers trychineb y Sea Empress, mae Go Tell the Bees yn ffilm wedi’i chreu gan, gydag, ac ar gyfer pobl Sir Benfro, sy’n adrodd hanes ein cysylltiad gyda’r byd naturiol a’n gilydd.

Mae tywyllwch ar y gorwel – rhywbeth yn sleifio’n agosach sy’n atseinio duwch a oedd yn cwmpasu’r tir a’r môr 25 mlynedd yn ôl.

Gall y gwenyn, a oedd ar un adeg yn ffrindiau a’n gyfeillion i ni, synhwyro’r perygl ac maent yn paratoi i ffoi. Hebddynt, bydd ecosystem y Ddaear a’n cymunedau’n chwalu.

Mae un plentyn bach sydd â chysylltiad arbennig â’r byd naturiol yn synhwyro’r perygl. Ymunwch ag ef ar daith epig wrth iddo deithio Sir Benfro gyda dim ond pedair awr ar hugain i’n hailgysylltu â natur a gyda’n gilydd i helpu argyhoeddi’r gwenyn i aros.

Gwyliwch y ffilm ac archwiliwch osodiad o waith celf a grëwyd gan blant ysgol ac artistiaid lleol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein rhaglen ddogfen lyrigol ac atmosfferig Sea Empress 25.

Mae Go Tell the Bees wedi’i greu ar y cyd gan Naomi Chiffi, Di Ford, Sita Thomas a phobl Sir Benfro

Mae Sea Empress 25 yn ffilm gan Gavin Porter, wedi’i greu ar y cyd â Postcards and Podcasts.

Bydd pob dangosiad yn cael ei isdeitlo.

Mae pob tocyn yn cynnig yr un mynediad – os gallwch chi, ystyriwch dalu mwy i gefnogi gwaith NTW.

 • Closed Caption

Dyddiadau ac Amseroedd

Trelar

Amserlen digwyddiadau

 • 7pm – drysau’n agor
 • 7:45pm – perfformiad côr
 • 7:50pm – Sea Empress 25
 • 8:15pm – perfformiad côr
 • 8:20pm – cyflwyniad gan Phil Okwedy
 • 8:30pm – Go Tell the Bees
 • 9:30pm – diwedd
 • Closed Caption

Gwybodaeth am y lleoliad

Ap gwe Go Tell the Bees

Mae ap gwe yn cyd-fynd â Go Tell The Bees, a ddatblygwyd yn arbennig ar ein cyfer gan Natasha Bigford.

Ar yr ap fe welwch:

 • Adnoddau i’w harchwilio a fydd yn helpu i’ch ysbrydoli i gyflawni’r saith Gweithred Syml
 • Cerddoriaeth o drac sain y ffilm gan John Lawrence, Jess Ward a Molara Awen
 • Cyfres o “Stories for Stressed Grown Ups” yn ymwneud â’n Gweithredoedd Syml, gan Neil Bebber
 • Cyfres o straeon a myfyrdodau yn ymwneud â’n Gweithredoedd Syml, a grëwyd gan Phil Okwedy a phlant Ysgol Maenorbŷr
 • A rhagor!

Gan mai ap gwe yw hwn, nid oes angen i chi lawrlwytho unrhyw beth, dim ond mynd i gotellthebees.org ar eich dyfais symudol.

Sylwch: gallwch gyrchu’r ap ar ddyfeisiau bwrdd gwaith, ond cewch y profiad gorau ar ddyfais symudol.

 • Closed Caption

Castell Penfro

Fferm Bubbleton

Sea Empress 25

Mae amser yn cael ei atalnodi gan eiliadau. Eiliadau sy’n newid pethau. Eiliadau sy’n gwneud inni stopio.

Roedd 8.07pm ar noson y 15fed o Chwefror, 1996, yn un o’r eiliadau hyn. 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae arllwysiad olew y Sea Empress yn dal i fod yn ffres yng nghof Sir Benfro.

O syrffwyr i bysgotwyr, gweithwyr purfa olew i gapteiniaid llongau, cadwraethwyr i wleidyddion, dewch i glywed y straeon personol gan y bobl a oedd yno. Gyda delweddau breuddwydiol a cherddoriaeth atmosfferig gan John Lawrence o Gorky’s Zygotic Mynci, mae Sea Empress 25 yn adrodd hanes trychineb amgylcheddol y mae ei heffaith yn dal i gael ei theimlo heddiw.

Mae Sea Empress 25 yn ffilm gan Gavin Porter, a wnaed mewn cydweithrediad â Postcards and Podcasts.

Gwyliwch yma

 • Closed Caption

Cenadaethau

Ers haf 2020 rydym wedi bod yn gofyn i gymuned Sir Benfro gwblhau nifer o Genadaethau sy’n archwilio themâu Go Tell The Bees. Gallwch archwilio a chwblhau’r Cenadaethau hynny yma.

 • Cenhadaeth 1: Creu Blodyn Haul
 • Cenhadaeth 2: Phil Okwedy – tasgau adrodd straeon
 • Cenhadaeth 3: Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth y gwenyn?
 • Cenhadaeth 4: Gweithred Syml
 • Closed Caption

Ystorfa Ddysgu

Wrth wraidd Go Tell the Bees yw’r gobaith y gallwn, drwy wneud, ddysgu oddi wrth ein gilydd, y gallwn adeiladu hyder a sgiliau ac y gallwn brofi drwy’r synhwyrau i gyd. Rydym am i’r cynhyrchiad hwn gael effaith gadarnhaol ar gymunedau. Mae dysgu mewn ffordd weithgar a llawn dychymyg yn hanfodol i hyn.

Mae TEAM NTW wedi creu ystorfa o wybodaeth,  gweithgarwch ac ysbrydoliaeth er mwyn i bobl ifanc allu defnyddio’r gofod hwn fel sbardun ar gyfer dysgu.

Archwiliwch yr Ystorfa yma

 • Closed Caption

Fideos

Credydau

Mae Go Tell the Bees wedi’i greu ar y cyd gan Naomi Chiffi, Di Ford, Sita Thomas a phobl Sir Benfro. Rydym am gydnabod a dathlu pawb sydd wedi cyfrannu; cliciwch drwodd i weld yr holl bobl sydd wedi gwneud i Go Tell The Bees ddigwydd.

 • Closed Caption
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast