Lung Water - National Theatre Wales

Lung Water

Ar-lein

Lung Water

National Theatre Wales + Sherman Theatre mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Wales + BBC Arts 

DARLLENIADAU O DDRAMÂU

LUNG WATER gan Chippy Lane Productions Ltd

Mehefin 2020

Awdur Jacob Hodgkinson

Cyfarwyddwr Hannah Noone

“Do’n i byth eisiau i ti orfod mynd drwy hynny pan oeddet ti’n, be?  Tair ar ddeg, na?  Tair ar ddeg, a fi wedi fy ngadael gyda ti.  Yn sownd. Am byth.  Duw a’n helpo i…”

Mae perthynas Lizzy a Carol dan straen yn barod.  Ond yn dilyn trasiedi yn y gwaith, mae Lizzy yn ymweld a’i mam er mwyn chwilio am atebion. Ai trawma y gorffennol a arweiniodd hi at gamgymeriadau’r presennol? Neu rywbeth dyfnach?

Roedd darlleniad Chippy Lane Productions o ddrama newydd Jacob Hodgkinson yn addo bod yn brofiad theatrig arlein ysgytwol. Gyda hiwmor tywyll yn pigo, mae LUNG WATER yn stori am deulu, ac yn gomedi drasig sy’n llawn troeon syfrdanol. LUNG WATER yw’r bedwaredd ddrama yn y gyfres Darlleniadau o Ddramâu gan National Theatre Wales a Theatr y Sherman.

Chippy Lane Productions Ltd

Sefydlwyd Chippy Lane Productions Ltd (CLP) yn 2016 gan Rebecca Jade Hammond, actor, awdur a chynhyrchydd o Gaerdydd.  Prif amcan y cwmni yw i hyrwyddo talent theatrig Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Mae CLP yn gwmni Cymreig sydd wedi ei leoli yn Llundain, a grëwyd mewn ymateb i’n ymchwil oedd yn dangos fod diffyg gwaith Cymreig yn cael ei gynhyrchu tu hwnt i Gymru.  Mae’r celfyddydau yng Nghymru, a chelfyddydau sy’n tarddu o Gymru yn mynd drwy gyfnod o newid, ac mae cyfoeth o gyffro am ysgrifennu, actio a theatr sy’n newydd, yn amrywiol ac yn llawn egni.  Mae CLP yn cyflawni ei amcan drwy adeiladu perthynas gyda dramodwyr Cymreig profiadol, annog a chynhyrchu gwaith newydd, a chyrraedd at gymunedau Cymreig sy’n byw yng Nghymru a thu allan i Gymru.  “Mae gwreiddiau perfformio Cymreig yn ddi-atal” (CLP yn Theatre in Wales, 2018)

Cast

Cast

Rebecca Jade Hammond

Cast

Ri Richards

Cast

Lisa Zahra

Tîm Creadigol

Awdur

Jacob Hodgkinson

Cyfarwyddwr

Hannah Noone

Dylunydd Sain

Tic Ashfield

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Germma Orleans-Thompson

Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Llwyfan

Amy Wildgoose

Technegydd

Gareth Brierley

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast