Oriel Mycelium 2 - National Theatre Wales

Oriel Mycelium 2

Maira

Maira, 14 @mux_art 

Fy enw i yw Maira, rwy’n 14 ac yn dod o Gasnewydd. Rwy’n dod o deulu mawr ac mae gen i lawer o atgofion melys o Gaerdydd. Fe wnes i dynnu llun o’m dyluniad mewn pensil ac ychwanegu lliw gyda phensiliau dyfrliw. Mae fy ngwaith o lygad draig goch gyda silwét Bae Caerdydd yn yr iris. Mae’r ddraig goch yn gynrychiolaeth dda o Gymru a Chaerdydd yw calon Cymru. Gobeithio eich bod yn ei hoffi.

Haris Hussnain

Haris Hussnain, 18 @haris_479

Rwy’ wrth fy modd gyda hanes felly roeddwn i eisiau gwneud rhai o’r lleoliadau hanesyddol yng Nghymru fel cerflun rhyfel Syr Ninian a Stadiwm y Principality. I mi mae Caerdydd yn enwog am ei diffyg cydymffurfio ac rwyf wedi ceisio ei gynnwys yn yr arddull a ddefnyddiais. Rwyf hefyd yn hoffi lliwiau hudolus yr wyf hefyd wedi ceisio eu cynnwys.

Laila Abdoola

Zinzi Sibanda

Zinzi Sibanda, 14 @zinzi246

Rhai o fy hoff luniau yr wyf wedi eu cymryd o amgylch Caerdydd. Diolch am fy ystyried!

Kate Keohane

Kate Keohane, 21 @keohxne_ 

Helo Kate ydw i! Rwy’n 21 oed, wedi graddio mewn Hanes o Brifysgol Caerdydd ac rwyf hefyd yn rhedeg tudalen gelf wedi’i hysbrydoli gan datŵs. Roeddwn i eisiau uno fy nghariad at Gaerdydd, hanes Cymru a thatŵs at ei gilydd ar gyfer y darn yma. Mae’r tatŵs ar ei breichiau yn seiliedig ar hanes a diwylliant Cymru, fel Gelert y ci, y Ddraig Goch a Chastell Caerdydd. Hefyd eitemau fel llwyau caru, peli rygbi a’r Gymraeg ar gyfer agwedd ddiwylliannol. Fe wnes i wir fwynhau creu rhywbeth ar gyfer dinas rwy’n ei charu cymaint!

Uzair Khan

Uzair Khan, 17

Llun o Gei’r Fôrforwyn yn wag.

Kai

Kai, 16

Fy enw i yw Kai. Rwy’n 16 mlwydd oed ac mae fy ngwaith celf o’r ddau brif atyniad yng Nghaerdydd, Stadiwm y Mileniwm a chastell Caerdydd. Fe wnes i gynnwys logo tîm pêl-droed Caerdydd hefyd. Cefais y syniad hwn cyn gynted ag y gwelais eich taflen. Dewisais y tri syniad hyn yn benodol am mai dyna’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn gyflawn yn fy marn bersonol i. Maent yn atyniadau hardd i’w peintio/tynnu llun ohonynt ac roeddwn yn teimlo bod Stadiwm y Mileniwm a Chastell Caerdydd yn wahanol i’r hyn y byddwn yn eu darlunio fel arfer ond teimlais yr awydd i wthio fy hun i’r eithaf. Rwy’n credu i mi wneud gwaith eithaf da, fodd bynnag, dim ond dwdl yw hyn y gwnes i ei daflu at ei gilydd.

Kristan McDonald

Kristan McDonald, 25 @kristancreates 

Fy enw i yw Kristan, rwy’n 25 ac yn byw yn Grangetown.

Rwy’n peintio portreadau o gymeriadau teledu a ffilm ar ffurf ffigurau graddfa 1/6. Fy mhrif ffocws yw cymeriadau Doctor Who. Mae gan Doctor Who gysylltiad cryf iawn â Chaerdydd ac mae wedi cael ei ddefnyddio fel llawer o leoliadau ffilmio ers 2005.

Amber Forde

Amber Forde, 18 @brogasm_ 

Fy enw i yn Amber, rwy’n 18 oed o Gaerdydd! Mae fy ngwaith yn canolbwyntio o gwmpas ffigurau haniaethol ac rydw i’n hoffi eu defnyddio i hyrwyddo amrywiaeth!

Sophie Yelland Bentovim

Sophie Yelland Bentovim, 21 @sophieyb.art

Helo! Fy enw i yw Sophie. Mae fy ngwaith celf yn ymwneud â’r canfyddiad o’n profiad byw a’n cyflwr dynol. Yn ddiweddar yr wyf wedi bod yn edrych ar fy mannau personol a chyhoeddus o amgylch Caerdydd. Rydw i wedi bod yn edrych ar hyn gan fy mod i’n gweld bod fy mhrofiad o’r mannau hyn wedi newid llawer yn ystod y cloi. Felly mae gen i ddiddordeb mewn cofnodi’r newid hwnnw a rhannu hynny gyda phobl er mwyn creu cysylltiadau a rhannu’r profiadau a’r teimladau hyn sydd wedi newid tuag at y mannau hyn. Byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i wneud hyn ar raddfa fwy ar strydoedd Caerdydd. Ac rwy’n artist amlddisgyblaethol ond fy mhrif arfer yw collage, peintio a cherameg.

Tudalen nesaf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast