Oriel Mycelium 4 - National Theatre Wales

Oriel Mycelium 4

Seb

Seb @sebpegg

Mae’r lluniau i gyd wedi’u gwneud mewn paent acrylig. Mae Blue ac Interlude ar gynfas; gwnaed Faces ar blatiau papur unigol ac mae BLM ar bapur a wnaed fel ymateb i ladd George Floyd a dymuniad i helpu i godi ymwybyddiaeth.

Luca

Luca, 23 @cascioepepe 

Luca ydw i, dwi’n ddyn Eidalaidd 23 oed sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae’r lluniau hyn yn cynrychioli fy mherthynas â’r ddinas a’r DU, gyda’i natur a’i hanes, yn ystod y cyfnod cloi.

Harry Pizzey

Harry Pizzey @pizzey_

Mae’r print leino hwn o’r olygfa o’n to lle rydym yn byw ar Ffordd Albany. Mae’n cynnwys cefn y siop Rainbow Bargains annwyl a’n colomennod lleol yr ydym wedi gwneud ffrindiau â nhw yn ystod y cyfnod cloi.

Joe Davies

Joe Davies, 21 @joeyzeki

Rwy’n 21 ac wedi graddio mewn darlunio, ac yn byw yng Nghaerdydd. Dwi wrth fy modd yn dylunio a chreu cymeriadau yn fy ngwaith felly penderfynais ganolbwyntio ar ddarlunio awyrgylch diwrnod gêm prysur yng Nghaerdydd a’r gwahanol gymeriadau yr ydych yn eu gweld yng nghanol y ddinas ac o’i hamgylch.

Iris

Iris – 16 @iris_draws_sufficiently 

Helo, Iris ydw i, dwi’n 16 ac yn dod o Gasnewydd.

Roeddwn i’n meddwl ar gyfer y sbardun ‘Caerdydd’ y byddwn i’n peintio rhywbeth o amgylch Pride gan mai Pride Caerdydd yw un o fy hoff bethau am yr haf fel arfer, a dwi’n ei golli’n arw eleni. Mae’r paentiad wedi’i seilio ar lun a dynnais o fy nhad yn Pride ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae wedi’i beintio mewn acrylig.

Petros Kourtellaris

Petros Kourtellaris, 22 @petroskourtellaris 

Fy enw i yw Petros Kourtellaris. Rwy’n 22 oed ac yn byw yng Nghaerdydd. Cefais fy ngeni yng Nghyprus, ac rwy’n ddylunydd, yn wneuthurwr ac yn berfformiwr.

Mae fy nghyflwyniad yn ailddychmygu’r ddraig Gymreig fel symbol o undod mewn ystum hedfan dramatig mewn gobaith am ddyddiau gwell. Acryligau ar bapur.

Rhiannon Rees-Williamson

Rhiannon Rees-Williamson, 23 @rhiannonrw.maker

Seilir y gwaith hwn ar fy mhrofiad o’r cyfnod cloi yng Nghaerdydd. Creais y motifau darluniadol syml hyn i gynrychioli’r hwyliau ar y cyd ar strydoedd y ddinas yn ystod y cyfnod cloi.

Dyluniwyd y dewis beiddgar disglair o siâp a lliw ar gyfer celfyddyd gyhoeddus, gan ei fod yn ddarllenadwy o bell ac yn dal y llygad yng nghanol adeiladau’r ddinas. Roeddwn i eisiau defnyddio iaith syml o symbolau a siapiau cyffredin fel bod y neges yn gallu cael ei darllen yn hawdd ac yn gwbl gynhwysol. Rwy’n angerddol iawn am wneud celf sy’n cyrraedd gwahanol gynulleidfaoedd ac rwy’n credu y dylai celf gael lle blaenllaw yn y gofod cyhoeddus. Drwy wneud hyn, gall celf wella’r lle rydym i gyd yn byw a’i rannu. Mae’r lluniau hyn hefyd yn edrych ar ein perthynas â ffonau symudol a sut yr ydym yn datgysylltu o’n hamgylchoedd ac yn dianc i le arall. Drwy ddangos y rhannau datgysylltiedig ac ynysig o fywyd modern mewn lle sy’n agored ac yn cael ei rannu rwy’n gobeithio dod â mwy o gysylltedd ymysg pobl.

Amdanaf i, Rhiannon Rees-Williamson ydw i ac rwy’n artist sy’n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Yr wyf yn 23. Graddiais y llynedd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda Gradd Artist, Dylunydd, Gwneuthurwr. Ers y cyfnod cloi, rwyf wedi mabwysiadu peintio fel fy nghyfrwng artistig ac rwy’n gobeithio tyfu ac ehangu’r sgiliau hyn i’r amgylchfyd cyhoeddus.

Keira Evans

Keira Evans @keiraeillustration 

Mae byw yn Cathays yn wych weithiau ond nid yw cystal pan rydych chi mewn cyfnod cloi gyda 1000 o wylanod yn hedfan o gwmpas y tu allan …

Delphi Campbell

Delphi Campbell, 21 @delphicampbell

Fy enw i yw Delphi Campbell, rwy’n 21 a graddiais mewn celfyddyd gain yng Nghaerdydd.

Gallai fy ngwaith fod yn ganllaw ar sut i wneud eich hun yn hurt; rwy’n ymdrechu i gyflwyno hunanbortreadau amrwd ond doniol, gan ddangos fersiynau wedi’u gorliwio ac amlweddog o’r hunan. Yn bennaf, rwy’n gweithio mewn cerflunwaith meddal, gan ddefnyddio ffabrig ar gyfer ei garwedd moel.

Tudalennau blaenorol

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast