Oriel Mycelium - National Theatre Wales

Oriel Mycelium

Oriel Mycelium

Mae Mycelium, a grëwyd dan The Agency, yn cael ei redeg gan 3 artist ifanc sy’n paru gweithwyr creadigol ifanc gyda gofodau ar draws Caerdydd. Maent yn gobeithio defnyddio ardaloedd segur fel arosfannau bysiau a mannau gwag mewn siopau drwy osod gwaith celf y gweithwyr creadigol ifanc hyn yno. Gyda llawer o’r lleoedd hyn ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, cynhaliwyd cystadleuaeth ar-lein.

Gellir gweld y cyflwyniadau a’r gweithiau a ddewiswyd yn yr oriel isod.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Mycelium mewn blog gan sylfaenwyr y prosiect.

Ebony Bernard

Ebony Bernard, 15 @ebonyrose_14

Helo! Ebony ydw i a dwi’n 15 oed. Dwi wastad wedi bod eisiau mynd ar falŵn aer poeth a dringo mynyddoedd. Rwy’n mynd i St Cyres ym Mhenarth ac rwyf wrth fy modd yn creu celfyddyd ryfeddol. Dechreuais wneud celf pan oeddwn yn 6 mlwydd oed

Holly Miles

Holly Miles, 20 @picsbyhollymiles 

I’m a 20 year old born and raised in Cardiff. I really try to showcase different aspects of Cardiff through my pictures. But more recently I’ve been focusing on the black lives matter movement and participating in / photographing protests. Hopefully my work can help highlight the racial inequality that still unfortunately exists and educate people on how we can all work together to change this.

Marty

Marty, 18 @martyonfuji 

Fy enw i yw Marty, dwi’n 18 oed o’r dociau/Bae Caerdydd a dwi’n ffotograffydd amatur. Fe wnes i ddechrau ffotograffiaeth eleni ers cael camera yn anrheg Nadolig. Yn ystod y cloi hwn yn enwedig, dwi wedi gallu tynnu rhai lluniau o adeiladau a phobl na fyddwn i byth wedi sylwi arnynt fel arall. Oherwydd hyn, rwy’n credu y byddai’r gystadleuaeth hon yn rhoi’r cyfle i mi ddangos Caerdydd drwy lens un lleol sydd, dros y misoedd diwethaf, wedi dod yn gyfarwydd iawn â Chaerdydd a’i phrydferthwch.

Dyma’r lluniau yr hoffwn eu henwebu:

Mae dau lun (Megaphone/power) yn dod o ddau brotest ‘Mae Bywydau Du o Bwys’ yma yng Nghaerdydd ac yn dangos, gobeithio, sut y mae lleisiau duon yn cael eu helaethu a’u cydnabod o’r diwedd yng Nghaerdydd a ledled y byd.

Mae’r ddau lun arall o Fae Caerdydd. Mae Tu ôl drws yn dangos Bae Caerdydd yn gyffredinol a sut mae’r adeiladau i gyd yn cyd-fynd yn berffaith â’i gilydd. Mae Senedd yn ffotograff mwy haniaethol sy’n cipio’r haul yn machlud ym Mae Caerdydd.

Power
Megaphone
Tu ol drws
Senedd

Saynab Isman

Saynab Isman, 16 @ittsssayyy

Helo, fy enw i yw Saynab. Dwi’n 16 oed a dyma rai lluniau wnes i eu cymryd (roedd rhai cyn y cloi a rhai yn ystod y cloi). Rydw i wir yn caru natur ac felly rwy’n hapus pan fyddaf yn gweld yr awyr yn troi’n lliw gwahanol. Roeddwn bob amser yn arfer tynnu lluniau pan oeddwn yn arfer mynd i fy ysgol a’r cyfan y gallaf ei ddweud yw fy mod mewn cariad!

Rosanna Verdon-Roe

Rosanna Verdon-Roe, 20 @roroverdonroe

“FAMILY DINNER”

Llun o gymysgedd eclectig o gymeriadau rhyfedd o amgylch bwrdd, faint o bethau rhyfedd allwch chi eu gweld?

Anysha Ullah

Anysha Ullah, 16 @anyshaullah

Mae’r lluniad hwn yn dangos dau o’r prif luniau Cymreig sef cennin Pedr a chastell Caerdydd.

Ayesha Khan

Ayesha Khan, 24 @ayesha918khan

Rwy’n 24, rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf mewn coleg celf a dylunio. Fy enw i yw Ayesha. Rwyf wedi gwneud y darnau hyn o waith celf – maent o’r hyn a gynhyrchais ar gyfer fy athro, yn rhan o fy aseiniadau yr oeddwn yn eu gwneud yn ystod y cloi ar gwrs celf a dylunio. Mae un yn collage pecynnau creision, un yn bortread o fy nheulu fy hun, un yn collage o bapurau siocled a’r un olaf yw collage a wnes i o bapurau diodydd.

Fy wyneb fy hun yw’r mwgwd mewn gwirionedd, gan ddefnyddio dwy ddelwedd wahanol, mwgwd mwydion papur.

Mae’r portreadau gyda chefndir melyn o bobl ar hap a gopïais o Google, tynnais yr wynebau gyda phensil yna peintio’r wynebau gyda saws tomato ac mae’r gwallt / sbectol wedi’u peintio gyda gwahanol liw paent priodol.

Sian

Sian, 20 @shinuus_ 

Helo, Sian ydw i, rwy’n 20 ac yn fyfyriwr Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yr oedd fy nain a’m taid yn dod o Gaerdydd yn wreiddiol ac mae gennyf lawer o aelodau o deulu estynedig yno, felly pan ddes i’r brifysgol yma, yr oedd eisoes yn teimlo fel ail gartref. Peintiais castell Caerdydd yn ddiweddar gan fy mod wedi bod yn gweld eisiau Caerdydd gymaint ac mae’r castell yn llawn atgofion melys o’m plentyndod a hefyd fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Rwy’n gweld y castell fel man llawn diogelwch a chydsafiad – rhywbeth sy’n aros yn ddigyfnewid ac yn ddi-symud yn ystod y cyfnod ansicr hwn felly cymerais ychydig o ysbrydoliaeth gan Matisse a phaentiadau mwy haniaethol eraill i gael fy llun gorffenedig. Rwy’ wedi darganfod fy hoffter at beintio unwaith eto yn ystod y  cloi, felly roeddwn yn meddwl y byddwn yn ei anfon i’r gystadleuaeth gweithwyr creadigol ifanc!

Auryn Austin

Auryn Austin @aj_austin2001

Helo fy enw yw Auryn Austin ac rwy’n 18 oed ac rydw i wrth fy modd yn gwneud gwaith manwl gyda llawer o inc. Rwy’n hoffi tynnu llun o unrhyw beth, ond gwaith sy’n cael ei yrru gan y cyfryngau yn bennaf.

Hafsa

Hafsa, 17 @hafsaaa.x1

Helo fy enw yw Hafsa, rwy’n 17 oed ac rwyf wrth fy modd yn tynnu lluniau o’r golygfeydd. Mae’n helpu i fy nhawelu ac i ymlacio. Rwyf bob amser wedi ei chael hi mor hardd hefyd . Dwi wrth fy modd gyda gwawr a machlud yn enwedig yn y gaeaf gan fy mod yn teimlo mai dyna pryd maen nhw orau. Allwch chi ddim curo bore rhewllyd gydag awyr binc.

Tudalen nesaf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast